Slimmer Zwanger – Nederland trial

Geplaatst op

In Nederland, in het bijzonder in de grote steden zoals Rotterdam, zijn niet alleen de sterftecijfers van pasgeborenen hoger dan in de rest van Europa, maar ook komen de Big3-complicaties (foetale groeivertraging, vroeggeboorte en aangeboren aandoeningen) vaker voor.

Hiernaast is verminderde vruchtbaarheid een toenemend probleem. In meer dan tachtig procent van de gevallen spelen ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten een rol. Deze landelijke gerandomiseerde studie richt zich op vrouwen en hun partners die een IVF/ICSI-behandeling ondergaan vanwege subfertiliteit bij een onvervulde kinderwens. Deze studie vindt plaats in samenwerking met het Nederlands consortium Verloskunde- en Voortplantingsstudies.

 

Doel

In deze gerandomiseerde studie wordt onderzocht of ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten kunnen worden verbeterd door ‘Slimmer Zwanger’, een online persoonlijk coachingsprogramma op de mobiele telefoon, waardoor op termijn verminderde vruchtbaarheid en Big3-complicaties kunnen worden voorkómen.

 

Vraagstelling/hypothese

Primaire vraagstelling:

 • Leidt de Slimmer Zwanger-interventie ten opzichte van standaardzorg met voedings- en leefstijladvisering tot een verbetering van ongezonde voedingsgewoonten (groente-, fruit, foliumzuur supplement inname), uitgedrukt in een afname van de voedingsrisicoscore, bij vrouwen en mannen met een kinderwens en IVF/ICSI indicatie?

Secundaire vraagstellingen:

 • Leidt de Slimmer Zwanger-interventie tot een reductie van roken, een hogere zwangerschapskans en een lagere frequentie van pasgeborenen met een Big3-uitkomst?
 • Wat is de kosteneffectiviteit van ‘Slimmer Zwanger’ ten opzichte van de controle-interventie met voedings- en leefstijladvisering?

Tertiaire vraagstellingen:

 • Wat is de trouw van het gebruik van ‘Slimmer Zwanger’ onder vrouwen en mannen met een kinderwens?
 • Wat is de invloed van deelname van de man, zwangerschap, leeftijd en lage SES (Sociaal Economische Status) op de primaire uitkomsten?

Relevantie

Dit project beoogt aan de volgende problemen een bijdrage te leveren:

 • de preventie van ongezonde voedings- (en leefstijl)gewoonten van subfertiele paren met kinderwens en IVF/ICSI indicatie;
 • de relatief hoge ziekte- en sterftecijfers van pasgeborenen in Nederland en regio Rotterdam als gevolg van Big3-uitkomsten;
 • de toename van een verminderde vruchtbaarheid;
 • de hoge kosten in de gezondheidszorg voor periconceptionele, perinatale- en neonatale zorg en vruchtbaarheidsbehandelingen.

Conclusies

 • Vrouwen die de volledige versie van Slimmer Zwanger gebruiken (interventiegroep) laten een sterker verbetering zien van hun voeding en leefstijl factoren dan vrouwen in de controlegroep.
 • Een kosteneffectiviteitsmodel laat zien dat gebruik van Slimmer Zwanger resulteert in een besparing van € 3.045 per extra doorgaande zwangerschap.

Begeleider(s)

Prof.dr. R.P.M. Steegers-Theunissen

Uitvoerder(s)

Drs. Eline Oostingh, drs. Linette van Duijn, drs. Jeffrey Hoek

Partners

Deze trial vindt plaats in samenwerking met klinieken die zijn aangesloten bij het Nederlands consortium Verloskunde- en voortplantingsstudies: Amsterdam UMC, UMC Groningen, Renier de Graaf Ziekenhuis Voorburg, Leiden UMC, UMC Utrecht

Financiers

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC
ZonMw
Erasmus MC MRace Doelmatigheid

Contactpersonen

Prof.dr. R.P.M. Steegers-Theunissen

Periode

Medio 2014 – eind 2018

 


Publicaties

 • Van Dijk MR, et al. The use of the mHealth program Smarter Pregnancy in preconception care: rationale, study design and data collection of a randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth. 2017.
 • Overdijkink SB, et al. The Usability and Effectiveness of Mobile Health Technology-Based Lifestyle and Medical Intervention Apps Supporting Health Care During Pregnancy: Systematic Review. JMIR Mhealth Uhealth. 2018 Apr 24;6(4):e109.

Zonmw nummer

209040003