Stop or Go? Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva in de zwangerschap: een pragmatische multicenter RCT

Geplaatst op

Ongeveer twee procent van de zwangere vrouwen gebruikt antidepressiva tijdens de zwangerschap vanwege depressieve klachten. Dat zijn ongeveer 4.000 vrouwen per jaar. De gevolgen hiervan voor het kind zijn grotendeels onbekend.

Aan de ene kant zijn er aanwijzingen voor mogelijke schadelijke effecten voor het ongeboren kind, aan de andere kant kan terugkeer van depressieve klachten door het stoppen van de medicatie tijdens de zwangerschap ook schadelijk zijn voor moeder en kind. Tot nu toe zijn deze effecten alleen onderzocht in observationele studie, die naast de methodologische beperkingen, ook tegenstrijdige resultaten laten zien. Wij zullen 200 zwangere vrouwen includeren (<16 weken zwangerschap) met antidepressivagebruik (SSRI’s) bij wie het psychiatrisch verantwoord is om met behulp van terugvalpreventie training onder medische begeleiding af te bouwen.

Onderzoek laat zien dat een psychologische training gericht op preventie van depressieve terugval effectief is. De vrouwen worden gerandomiseerd in twee groepen. De ene groep bouwt de antidepressiva begeleid af met bijkomende terugvalpreventie training. De andere groep blijft de antidepressiva slikken.

Doel

Het doel van deze landelijke gerandomiseerde studie is om het effect van terugvalpreventie training bij begeleid afbouwen van antidepressiva vroeg in de zwangerschap te vergelijken met het continueren van antidepressiva.

Vraagstelling/hypothese

Onze hypotheses zijn:

  1. Terugvalpreventie training bij begeleid afbouwen van SSRI’s in de zwangerschap leidt niet tot een klinisch relevant (>15%) verhoogde terugval van depressie van de moeder in vergelijking met het doorgaan van SSRI’s;
  2. Het afbouwen van SSRI’s is beter voor de ontwikkeling van het kind;
  3. Ervan uitgaande dat er geen relevante nadelige effecten zijn bij het staken van SSRI’s op zowel moeder als kind, verwachten wij dat afbouwen van SSRI’s op korte en langere termijn kosteneffectiever is.

Als er geen significante en relevante verschillen tussen de twee condities (stoppen of doorgaan met SSRI’s) optreden, dan heeft stoppen met SSRI’s de voorkeur.

Relevantie

De resultaten van dit onderzoek zullen het mogelijk maken een ‘evidence based’ beslissing te nemen over het gebruik van SSRI’s tijdens de zwangerschap. Hierbij kunnen zowel de invloeden op de psychiatrische conditie van de moeder, de ontwikkeling van het kind en de kosteneffectiviteit meegewogen worden.

Conclusies

Volgen nog.

Begeleider(s)

Dr. H. Burger, UHD epidemiologie, UMC Groningen
Prof.dr. C.L.H. Bockting, hoogleraar Klinische Psychologie, Universiteit Utrecht
H.W. Torij, verloskundige/lector Verloskunde, Verloskunde Academie Rotterdam
Dr. M.P. Lambregtse-van den Berg, (kinder- en jeugd)psychiater, Erasmus MC, Rotterdam

Uitvoerder(s)

Drs. N.M. Molenaar, arts, Erasmus MC, Rotterdam M.E. Brouwer, MSc, psycholoog, Universiteit Utrecht

Partners

Midwifery Research Network Netherlands
Consortium Verloskundige Studies
Landelijke Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap

Financiers

ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

Contactpersonen

Dr. M.P. Lambregtse-van den Berg (Erasmus (MC))

Periode

Startdatum: januari 2015
Verwachte einddatum: december 2019


Publicaties

Molenaar NM, Brouwer ME, Bockting CL, Bonsel GJ, van der Veere CN, Torij HW, Hoogendijk WJ, Duvekot JJ, Burger H, Lambregtse-van den Berg MP (2016). Stop or go? Preventive cognitive therapy with guided tapering of antidepressants during pregnancy: study protocol of a pragmatic multicentre non-inferiority randomized controlled trial. BMC Psychiatry. 18; 16:72


Zonmw nummer

836021011