Study on Adequate identification of the term Fetus At Risk due to Intra uterine growth restriction: SAFARI-studie

Geplaatst op

Perinatale sterfte en morbiditeit à terme zijn verhoogd bij kinderen met een geboortegewicht onder de 10e gewichtspercentiel. Echter, het is moeilijk om onderscheid te maken tussen de pathologisch te kleine foetussen, waarschijnlijk die met een suboptimale placentafunctie, en de fysiologisch kleine kinderen.

Recent zijn er enkele nieuwe diagnostische hulpmiddelen beschreven met de potentie om bij te dragen aan vroegtijdige identificatie:

  • Analyse van het foetale hartactiepatroon gericht op componenten van het autonome zenuwstelsel
  • Echoscopische parameters:
    – doorstromingsprofielen foetale en maternale bloedvaten.
    – hoofdomtrek, lengte foetale bijnieren.

Onderzoekspopulatie:
Foetussen waarvan bij echoscopisch onderzoek sprake is van een geschat foetaal gewicht of foetale buikomtrek onder de 10e gewichtspercentiel, die vervolgd worden vanaf een
zwangerschapsduur van 34 weken, en uiteindelijk à terme geboren worden.

Primaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten:
‘Composite outcome’: perinatale sterfte, en/of 5-minuten Apgarscore<7 en/of navelstrengarterie pH<7,05 en/of opname op een neonatale medium care/NICU en/of antepartum obstetrische interventie voor verdenking foetale nood.

Doel

Het doel is om te evalueren wat de potentie van nieuwe echoparameters en het foetale ECG is in de identificatie van de te kleine à terme foetus met een verhoogde kans op morbiditeit en mortaliteit.
En daarnaast de correlatie te onderzoeken tussen deze parameters en
de uitkomsten van deze kinderen op zowel korte als lange termijn.

Vraagstelling/hypothese

Wat is de potentie van enkele nieuwe en bestaande echoscopische parameters en het foetaal ECG in de identificatie van de te kleine à terme foetus met een verhoogde kans op morbiditeit en mortaliteit?

Relevantie

Het beantwoorden van onze studievraag heeft grote maatschappelijke belangen. Wegens verhoogde morbiditeit en mortaliteit en de langetermijnconsequenties op cardiovasculair,
metabool en neurologisch gebied, is vroege identificatie van de risico-groep essentieel. Bij adequate identificatie van de ‘at risk’ foetus kan onnodig te vroeg beëindigen van de zwangerschap bij de constitutioneel te kleine foetus worden voorkomen.

Begeleider(s)

Prof.dr. A. Franx
Prof.dr. G.H.A Visser

Uitvoerder(s)

Dr. L.R Pistorius Dr. J.B Derks Dr. M.J.N.L Benders Drs. B. Vasak

Partners

Momenteel zijn wij bezig om het project in meerdere centra in Nederland te laten lopen. Het gaat daarbij om de tien grote perinatologische centra in Nederland.
Daarnaast is er interesse tot participatie van de internationale TRUFFLE-groep.

Contactpersonen

Drs. B. Vasak

Periode

september 2012 – september 2016
(2 jaar inclusie, 2 jaar follow-up)Log in / Registreer