The effects of the Mindfulness Based Childbirth and Parenting (MBCP) programme and the Fear of Childbirth Consultation (BC) programme in anxious pregnant women and their partners

Geplaatst op

Het MBCP-programma is ontworpen om angst en stress rond de perinatale periode en adaptatie aan de zwangerschap te reduceren en de bevalling en het jonge ouderschap te bevorderen. MBCP stamt af van het wereldwijd bekende en wetenschappelijk onderbouwde Mindfulness Based Stress Reduction programma van J. Kabat-Zinn. De negenweekse MBCP (interventie) bestaat uit mindfulness meditaties en perinatale psycho-educatie vanuit een body & mind-perspectief geleid door verloskundigen opgeleid tot MBCP-trainers. BC (referentieconditie) is gebaseerd op het biopsychosocial model en bestaat uit twee consulten van één uur onder leiding van verloskundigen opgeleid tot BC-consultants. Dit is de eerste studie die effecten van MBCP ten opzichte van een actieve referentiegroep (BC) bij de koppels gaat meten. MBCP heeft potentie om een effectieve en niet invasieve/medische interventie voor angstige en gestreste zwangere vrouwen te zijn en kan populair worden vanuit het cliëntenperspectief.

Doel

Het doel van deze RCT is drievoudig: (a) het evalueren of MBCP tot angst- en stressreductie bij zwanger vrouwen en hun partners leidt, (b) het evalueren of deze veranderingen de perinatale uitkomst mediëren en (c ) het evalueren van de kosteneffectiviteit van MBCP
ten opzichte van BC.

Vraagstelling/hypothese

We verwachten dat: (a) angstige zwangere vrouwen die MBCP hebben gevolgd minder angst en stress zullen ervaren dan vrouwen in BC groep, (b) deze angst- en stressreductie tot een betere adaptatie aan de zwangerschap, de bevalling en het jonge ouderschap zal leiden en (c) de kosten vanuit maatschappelijk perspectief lager zullen zijn dan in de groep vrouwen die BC gevolgd hebben.

Relevantie

Het is evident dat angst en stress bij zwangere vrouwen een negatieve invloed hebben op het geboorteproces en de geboorte-uitkomsten van moeder en kind. Toch is er tot op heden geen effectieve behandelingsmethode van deze fenomenen onder leiding van verloskundigen geïntroduceerd, wetenschappelijk onderzocht en geïmplementeerd. Daarnaast blijkt dat de algemene psychosomatische antenatale psycho-educatie onvoldoende effect heeft op verbetering van het geboorteproces en de geboorteuitkomsten.

Begeleider(s)

Prof.dr. S.M. Bögels (hoogleraar aan de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) UvA, Research Institute Child Development and Education (RICDE) UvA, directeur UvAminds).
Dr. E.I. de Bruin (UHD, GZ- psycholoog, Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen UvA).
Prof.dr. Carmen D. Dirksen (hoogleraar Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum)

Uitvoerder(s)

Irena Veringa MSc, research mindfulness midwife, PhD student aan Research Institute Child Development and Education (RICDE) UvA

Contactpersonen

I.K. Veringa MSc

Periode

2014 – 2016


Publicaties

Veringa¬Skiba I, Buitendijk S, Miranda de E, Wolf de S, Spinhoven P. Pain cognitions as predictors of the request for pain relief during labour; a prospective study. JPOG, 2011;32(3):119¬25.