Transitie naar het ouderschap: toekomstig thema van de cliëntgerichte zorg binnen de verloskunde

Geplaatst op

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de verloskundige in het ondersteunen van een vrouw gedurende haar zwangerschap en naar het moederschap, maar er is weinig bekend over alle aspecten die mogelijk van invloed zijn op de transitie naar het moederschap. Ook over de transitie van vaders naar het ouderschap en de beïnvloedende factoren daarop is weinig bekend.

De transitie naar het ouderschap heeft een belangrijke focus binnen het Bachelor verloskunde opleiding programma van de Verloskunde Academie Rotterdam maar er is behoefte aan een relevante inhoudelijke invulling, aansluitend bij behoeften van (aanstaande) ouders en het verloskundige werkveld. Een systematic review, analyse van NKPS data, vragenlijsten en kwalitatief onderzoek studies vormen de methodes van de studie vanuit zowel een life-cycle benadering als vanuit de focus op de verloskundige zorgverleningsperiode.

Doel

Inzicht verkrijgen van alle aspecten die mogelijk van invloed zijn op het transitieproces naar moederschap.

Exploreren welke behoeftes er vanuit (aanstaande) ouders zijn rondom dit thema en welke rol de verloskundige mogelijk kan innemen om de transitie naar het ouderschap te ondersteunen.

Vraagstelling/hypothese

Hoofdvraag:

  • Waar moet de verloskundige aandacht aan besteden / rekening mee houden rondom het thema transitie naar het ouderschap om cliëntgerichte zorg te verlenen?

Sub vragen:

  • Hoe verloopt de transitie naar het ouderschap?
  • Welke psychologische, culturele en sociale aspecten beïnvloeden transitie naar het ouderschap?
  • Welke gebeurtenissen in de levensloop beïnvloeden de transitie naar het ouderschap?
  • Welke behoeften hebben (aanstaande) ouders omtrent de transitie naar het ouderschap?
  • Is er onderscheid te maken in verschillende doelgroepen en hun verschillende behoeften omtrent de transitie naar het ouderschap?
  • Wat is de rol van de verloskundige in de transitie naar het ouderschap?
  • Wat is de rol van zorgverleners anders dan verloskundigen in de transitie naar het ouderschap?

Relevantie

Binnen de verloskunde is er in toenemende mate aandacht en ondersteuning voor het speerpunt ‘zet moeder en kind in de hoofdrol’. Willen verloskundigen deze manier van zorg kunnen bieden, dan is het belangrijk dat zij een goed en zo volledig mogelijk beeld hebben van hoe de transitie naar moederschap doorgaans verloopt en welke aspecten hierin een rol spelen. De verloskundige kan dan in de begeleiding van de cliënt inspelen op knelpunten, zorgen en gevoelens die gepaard gaan met deze transitie. Vanuit de theorie zijn er verschillende niet limitatieve aspecten die van invloed zouden zijn op de transitie naar moederschap. Zijn deze aspecten inderdaad relevant en op welk moment voor, tijdens of na de zwangerschap spelen deze een rol? De gevonden inzichten kunnen sturend zijn voor het onderwijs aan de verloskunde studenten, zodat transitie naar het ouderschap in de toekomst onderdeel zal zijn van de cliëntgerichte zorg die zij kunnen bieden.

Begeleider(s)

Dr. J.A.C.A. Fontein-Kuipers

Uitvoerder(s)

Dr. J.A.C.A. Fontein-Kuipers en Drs. A.H.E. van Beeck

Contactpersonen

Dr. J.A.C.A. Fontein-Kuipers

Periode

September 2016 – Maart 2020


Publicaties

Fontein-Kuipers Y, Kogels E, Kolukirik G. How the Topic ‘Transition to Parenthood’ Relates to the Learning and Role Expectation of Dutch Student Midwives Who-Are-Mothers. Journal of Social Sciences and Humanities. 2018; 1(1):1-8