Verloskundig Consortium Limburg (ZonMw-programma Zwangerschap & Geboorte I)

1. Wat zijn specifieke kenmerken voor de regio?
Geringe migratie, substantiële gebieden met lage SES, lage perinatale morbiditeit.

 

2. Met wie wordt samengewerkt?
De vakgroep / maatschap gynaecologie (en verloskunde) van 6 ziekenhuizen: Maastricht UMC, Atrium Medisch Centrum Parkstad, Orbis MC Sittard-Geleen, St. Laurentius Ziekenhuis Roermond, St. Jans Gasthuis te Weert, VieCurie te Venlo/Venray. De vakgroep Neonatologie Maastricht UMC.
Vijf verloskundige kringen: Maastricht/Heuvelland, Oostelijk Zuid Limburg, Westelijke Mijnstreek, Midden Limburg, Coöperatie Noord Limburg.
Geboortezorg Limburg te Maastricht, de Academie Verloskunde Maastricht, de Stichting ROS Robuust locatie Beyaert, Het Huis voor de Zorg, de Jeugdgezondheidzorg.

3. Met wie werkt u niet samen (regionaal)?
Huisartsen (wel samenwerking aangeboden).

4. Titel en ZonMw projectnummer onderzoeksproject
Projecttitel: External validity and impact of first-trimester obstetric
Projectnummer: 209020007

Projectgegevens

ZonMw projectnummer209010006
Begin- en einddatum (looptijd)

01-12-2012 t/m 30-11-2016

Projectleider(s)

Prof.dr. M.E.A. Spaanderman

ContactpersoonProf. dr. M.E.A. Spaanderman

Gegevens omvang regio

ProvinciesLimburg
StedenMaastricht, Heerlen, Sittard, Geleen, Roermond, Weert, Venlo, Venray
Aantal inwoners1.000.000
Jaarlijks aantal bevallingen in de regio10.000

Log in / Registreer