VIRTUAL placenta studie

Geplaatst op

De vroege placenta-ontwikkeling in de eerste 3 maanden van de zwangerschap speelt een cruciale rol in het verloop en de uitkomsten van de zwangerschap voor moeder en kind.

Periconceptionele omgevingsinvloeden, in het bijzonder de voeding en leefstijl van de moeder, beïnvloeden de ontwikkeling en het functioneren van de placenta en de preconceptionele (sub)endometriale en uteriene vascularisatie. Een gestoorde ontwikkeling van het placentaire vaatbed is gerelateerd aan ongunstige zwangerschapsuitkomsten, maar wordt ook geassocieerd met de gezondheid van moeder en kind gedurende de levensloop.

Daarom moet de kennis over de ontwikkeling van de placenta tijdens de periconceptieperiode worden uitgebreid, bij voorkeur met patiëntvriendelijke, niet-invasieve en veilige technologieën. In deze cohortstudie, welke is ingebed in het Rotterdam Periconceptie Cohort, wordt driedimensionale (3D) power Doppler echoscopie gebruikt om de vroege vasculaire ontwikkeling van de placenta te visualiseren. De verkregen 3D-vasculaire placenta volumes worden vervolgens beoordeeld met behulp van Virtual Reality-technieken, om zo een daadwerkelijke dieptewaarneming en interactie tussen het volume en de waarnemer mogelijk te maken.

Doel

In deze studie worden associaties bestudeerd tussen periconceptionele determinanten van maternale gezondheid en placentaire vasculaire parameters tijdens de zwangerschap, verkregen met behulp van 3D power Doppler echoscopie en Virtual Reality.

 

Vraagstelling/hypothese

1) Wat is de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van het Virtual Reality systeem tijdens de vroege zwangerschap om de uteroplacentaire vascularisatie weer te geven?

2) Hoe ontwikkelt zich de uteroplacentaire bloedsomloop van de niet-zwangere baarmoeder en de placenta tijdens de zwangerschap, wanneer weergeven door 3D power Doppler echoscopie en Virtual Reality?

3) Wat is de relatie tussen uteroplacentaire vascularisatie metingen voorafgaand aan en gedurende de zwangerschap en:

  1. a) Maternale biomarkers in het bloed;
  2. b) (Pre-)klinische uitkomsten zoals embryonale en foetale gezondheid, miskraam, pre-eclampsie, zwangerschapsduur bij geboorte en geboortegewicht;
  3. c) Maternale condities, voeding en leefstijl, zoals medicatiegebruik, intoxicaties, infecties, lichaamsbeweging, beroepsactiviteiten, body mass index, bloeddruk, roken, alcohol- en foliumzuursupplement gebruik.

Relevantie

Als patiënten die risico lopen op ongunstige zwangerschapsuitkomsten al in de periconceptieperiode kunnen worden geïdentificeerd, kunnen deze zwangerschappen enerzijds intensiever gecontroleerd worden. Daarnaast kunnen in de behandeling preventieve voedings- en leefstijlinterventies worden opgenomen om een gezonde(re) placentaire omgeving mogelijk te maken, waardoor de gezondheid van moeders en hun kinderen wordt geoptimaliseerd.

 

Begeleider(s)

Prof.dr. R.P.M. Steegers-Theunissen

Uitvoerder(s)

Drs. Igna Reijnders, Dr. Annemarie Mulders, Dr. Wendy Koster en Dr. Anton Koning

Partners

Diverse afdelingen van het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Financiers

Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Erasmus MC

Contactpersonen

Prof.dr. R.P.M. Steegers-Theunissen

Periode

Januari 2017 – Oktober 2019

 


Publicaties

  • Reijnders IF, et al. New imaging markers for preconceptional and first-trimester utero-placental vascularization. Placenta. 2018 Jan;61:96-102.
  • Reijnders IF, et al. Placental development and function in women with a history of placenta-related pregnancy complications. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018 Mar;97(3):248-257.
  • Reijnders IF, et al. The impact of periconceptional maternal lifestyle on clinical features and biomarkers of placental development and function: a systematic review. Hum Reprod Update. 2018 (in press).