Vulnerable pregnant women throughout Europe

Geplaatst op

Goede zorg voor kwetsbare zwangeren is belangrijk, aangezien kwetsbaarheid een belangrijke risicofactor is voor slechte zwangerschapsuitkomsten voor moeder en kind.

In Nederland is de zorg voor kwetsbare zwangeren gefragmenteerd en het is voor zorgprofessionals vaak onoverzichtelijk welke interventies beschikbaar zijn en welke effectief zijn. Daarnaast verandert de geboortezorg momenteel snel. Nederlandse verloskundigen zijn benieuwd welke best practices er beschikbaar zijn voor kwetsbare zwangeren, niet alleen in hun regio, maar ook in andere Europese landen en hoe goed deze best practices te implementeren zijn in hun dagelijkse praktijk.

Het project wordt onderverdeeld in vier werkpakketten:

  1. Een gezamelijke definitie van kwetsbaarheid opstellen. Er is nog geen uniforme definitie van kwetsbare zwangeren aanwezig. Door dit eerst gezamenlijk te bepalen wordt concreet gemaakt welke zwangeren centraal staan in dit project.
  2. In kaart brengen van 1) de organisatie van de gezondheidszorg en de geboortezorg in de verschillende landen, 2) prevalentie van kwetsbare zwangeren in de verschillende landen. Door dit goed in kaart te brengen kan er later in het project beter ingeschat worden of de ontwikkelde best practices relevant en uitvoerbaar zijn in de verschillende landen.
  3. Identificeren welke uitdagingen t.a.v. de zorg voor kwetsbare zwangeren in alle landen belangrijk zijn en welke best practices t.a.v. kwetsbare zwangeren ontwikkelt zijn in de verschillende landen. Het eerste deel van werkpakket 3 geeft ook inzicht in de relevantie van beschikbare best practices.
  4. Ontwikkelen van een guideline om best practices uit te wisselen. Door objectief te kijken welke best practices relevant zijn voor uitwisseling en ook uitvoerbaar (kennis uit werkpakket 2 en 3) en door betrokken partners aan te laten geven welke best practices zij belangrijk vinden, wordt bepaald welke best practices uiteindelijk uitgewerkt gaan worden.

Doel

Het doel van dit project is om kennis en best practices t.a.v. kwetsbare zwangeren uit te wisselen tussen verloskundigen praktijken en verloskundige curricula in Europa, om zo de kennis en vaardigheden van verloskundigen te vergroten en uiteindelijk de zorg voor kwetsbare zwangeren te verbeteren.

Vraagstelling/hypothese

Welke kennis hebben verloskundigen in Europa over kwetsbare zwangeren, welke best practices zijn ontwikkeld en hoe kunnen deze best practices het beste uitgewisseld worden?

Relevantie

Met dit project hopen we de kennis en vaardigheden van (aanstaande) verloskundigen te vergroten en zo bij te dragen aan het verbeteren van de zorg voor kwetsbare zwangeren. Nederlandse verloskundigen gaven steeds vaker aan dat de zorg voor kwetsbare zwangeren complex is, dat de zorg gefragmenteerd is en dat het voor zorgprofessionals onoverzichtelijk is welke interventies beschikbaar en effectief zijn. Deze onderwerpen kwamen ook aan bod bij onze Europese partners en tijdens congressen werden er verschillende best practices voor kwetsbare zwangeren gepresenteerd. Hieruit kwam zowel bij verloskundigen als docenten/onderzoekers de wens naar boven om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om kennis en best practices uit te wisselen tussen verschillende Europese landen.

Conclusies

In progress

Partners

Medewerkers
Hanneke Torij, Jantine van Rijckevorsel-Scheele, Marlies Luiten, Enja Romeijn, Ans Pellikaan en Heleen Hanny-Etman

Samenwerkingspartners:
Bachelor verloskunde Hogeschool Rotterdam
Master Physician Assistant - Klinisch Verloskundige
Erasmus MC - Afdeling Verloskunde & Vrouwenziekten

De betrokken verloskundige praktijken in Nederland zijn:
- Verloskundige praktijk 'Een Goed Begin' (Rotterdam)
- Verloskundigenpraktijk Charlois (Rotterdam)
- Verloskundigenpraktijk de Singel (Dordrecht)
- Verloskundigen praktijk Lucina (Dordrecht)
- MeM Verloskundigen (Delfgauw (VSV Delft))
- Verloskundige praktijk Lize Verbaas (Rotterdam, Hoogvliet)

De betrokken hogescholen/universiteiten met allen een verloskunde opleiding zijn:
- Artesis Plantijn University Antwerp (Belgie, Antwerpen)
- Artevelde University College Ghent (Belgie, Ghent)
- Turku University of Applied Sciences (Finland, Turku)
- University of Milano Bicocca (Italie, Milaan)
- State Higher Vocational School (Polen, Koszalin)
- Escola Superior de Enfermagam de Lisbon (ESEL) - Lisbon Nursing School (Portugal, Lissabon)

Financiers

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) - RAAK.MKB07.015

Contactpersonen

dr. J. van Rijckevorsel-Scheele (Verloskunde Academie Rotterdam)

Periode

Looptijd project: 1 april 2018- 1 april 2020


Publicaties

Samenvatting subsiedieaanvraag op NWO website: https://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/77/30977.html

 


Zonmw nummer

RAAK.MKB07.015 (RAAK MKB regeling, subsidie van Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO))

Log in / Registreer