WEL & WEE

Geplaatst op

Een belangrijk onderdeel van woman-centred care is de samenwerking tussen de vrouw (als een individu) en de verloskundige (als een individu en professional).

Beiden zijn de voornaamste key players in de zorg tijdens zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Het emotioneel welzijn van de vrouw/ (aanstaande) moeder en dat van de verloskundige hebben invloed op ervaringen en tevredenheid met zorg. Daarom is het van belang om de persoonlijke- & (zorg)ervaringen van vrouwen en (student)verloskundigen te kennen en te begrijpen.

Doel

Dit project vergroot het inzicht en inlevingsvermogen in de individuele behoeften, ervaringen, gedachten, emoties, waarden, normen, wensen en angsten van zowel de vrouw als de (student)verloskundige.

Vraagstelling/hypothese

Het project richt zich op het karakter, de inhoud en de impact van (ingrijpende) ervaringen en gebeurtenissen van vrouwen tijdens de reproductieve fase en op die van verloskundigen en verloskundigen in opleiding en op de vertaalslag naar de verloskundige praktijkvoering. Daarnaast wordt gekeken welke valide screening- en/of case-finding methodes praktisch toepasbaar zijn in de verloskundige praktijk.

Relevantie

Elkaar begrijpen leidt tot betere samenwerking tussen vrouw en verloskundige, tot betere zorg en draagt bij aan positieve gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind.

Begeleider(s)

Dr. J.A.C.A. Fontein-Kuipers

Uitvoerder(s)

Dr. J.A.C.A. Fontein-Kuipers en Elise van Beeck

Contactpersonen

Dr. J.A.C.A. Fontein-Kuipers

Periode

Juni 2018 – juli 2022


Publicaties

Fontein-Kuipers Y, Rietveldt B, Mestdagh E. Traumatische ervaringen voor studenten vroedvrouw tijdens hun stages: een dwarssnede onderzoek. Tijdschrift voor Vroedvrouwen. 2018; 24(2):85-90.

Fontein-Kuipers Y, Koster D, Romeijn C, Sakko E, Stam C, Steenhuis N, de Vries D, van Willigen I. I-Poems – Listening to the voices of women with a traumatic birth experience. Journal of Psychology and Cognition. 2018; 3(2): 29-36.

Fontein-Kuipers Y, Romeijn C, Sakko E, Stam C, Steenhuis N, de Vries D, van Willigen I, Koster D. Women’s traumatic childbirth experiences: Reflections and implications for practice. Journal of Pregnancy and Child Care. 2018; 1(1).

Fontein-Kuipers Y, Jomeen J. Validity and accuracy of the Whooley questions to identify maternal distress in Dutch pregnant women. The Journal of Mental Health Training, Education and Practice. 2018. https://doi.org/10.1108/JMHTEP-06-2018-0034

Fontein-Kuipers Y, Duivis H, Schamper V, Schmitz V, Stam A, Koster D. When your dream job can become a nightmare – Midwives’ reports of work-related traumatic events: a mixed-methods study. European Journal of Midwifery.