Essentiële vetzuren en vitamine C verminderen mogelijk stress

De auteurs van deze meta-analyse veronderstellen dat vrouwen met een toenemend aantal rollen in onze complexe maatschappij steeds vaker voedingssupplementen gebruiken als ondersteuning bij de […] 25 mei 2017

Streef naar beperking gewichtstoename bij zwangerschapsdiabetes

Excessieve gewichtstoename in de zwangerschap leidt tot slechtere uitkomsten. Mogelijk is het effect van gewichtstoename bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes nog  groter, maar voor deze groep […] 25 mei 2017

Proefschrift Catja Warmelink: Organisatie van verloskundige zorg in Nederland

Morgen verdedigt Catja Warmelink haar proefschrift ‘The organisation of midwifery care in the Netherlands’. Haar Dit proefschrift gaat in op de organisatie van verloskundige zorg […] 23 mei 2017

Proefschrift Ruth Baron: Maternale Gezondheid en Prenatale Gezondheidsvoorlichting door Eerstelijns Verloskundigen

Op 24 mei verdedigt Ruth Baron haar proefschrift ‘Maternal Health and Prenatal Health Education in Midwife-led Primary Care’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het […] 23 mei 2017

Jaarindex 2016 verschijnt online: lopend onderzoek aanmelden

Dit jaar voert de redactie een aanpassing door in de Jaarindex Kennispoort Verloskunde. Wij maken een vertaalslag. In plaats van een papieren versie maken we […] 28 april 2017

Proefschrift Daemers: Calibrating care in midwifery: weighing the evidence on weight and weight gain for pregnant women

Daemers laat zien dat obesitas niet a priori gespecialiseerde verloskundige zorg vereist en dat eerstelijns verloskundigen in staat zijn vrouwen met obesitas veilig te selecteren […] 11 april 2017

Proefschrift Merkx ‘In search of balance, promoting healthy gestational weight gain’

Op 19 mei verdedigt Astrid Merkx haar proefschrift ‘In search of balance, promoting healthy gestational weight gain’. Merkx pleit voor stimuleren van gezonde gewichtstoename bij […] 3 april 2017

Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) viert tienjarig jubileum met symposium en openbare les Hanneke Torij

Op 30 maart aanstaande viert de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR)  haar tienjarig bestaan met een symposium. U bent van harte uitgenodigd om deze dag in Rotterdam […] 13 februari 2017

WHO publiceert wereldwijde enquete onder vroedvrouwen in 2016

De WHO (World Health Organization) heeft in 2016 een wereldwijde enquete onder vroedvrouwen gehouden. Het rapport “Midwives’ voices, midwives’ realities report 2016” is nu beschikbaar.   9 februari 2017

Proefschrift: vrouwen met zwangerschapscomplicaties verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd

In het proefschrift van Karst Heida gaat het over de oorzaken, gevolgen en klinische implicaties van verschillende zwangerschapscomplicaties in relatie tot hart- en vaatziekten. Hart- […] 8 februari 2017