Woman-Centred Care als kenmerk voor Verloskunde Academie Rotterdam

Zoals alle verloskunde academies heeft ook de Verloskunde Academie Rotterdam de visitatie achter de rug. Tijdens de visitatie is de opleiding naast inhoud, vormgeving en […] 19 april 2019

Nieuwsservice Kennispoort Verloskunde volgt jaarroosters hogescholen

De nieuwsservice Kennispoort Verloskunde zorgt ervoor dat u – zonder kosten en automatisch – tweemaal per week een Nederlandstalige samenvatting van (inter)nationaal verloskundig onderzoek of […] 7 maart 2019

Proefschrift Martine Hollander: Birthing outside the system: trauma and autonomy in maternity care

Sommige vrouwen met een hoogrisico zwangerschap willen tegen medisch advies in toch thuis bevallen met een verloskundige, of zelfs helemaal zonder zorgverlener. Uit onderzoek van […] 1 maart 2019

Twee Blended Practice Communities (BPC’s) aan de slag met thema obesitas

Lokale protocollen zijn de meest gebruikte kennisbronnen voor het maken van beleid door verloskundigen. Deze protocollen zijn niet altijd toegesneden op de relatief gezonde populatie […] 14 februari 2019

Nieuwe editie Jaarindex ‘Verloskunde onderzoek in Nederland’ online

De tiende ‘jaargang’ van de Jaarindex is gepubliceerd op onze website! De bijdragen zijn dit jaar voor het eerst door onderzoekers zelf online ingediend. Dank […] 11 februari 2019

Marianne Nieuwenhuijze benoemd tot lid WHO-werkgroep MoNITOR

Namens de International Confederation of Midwives (ICM) maakt Marianne Nieuwenhuijze, lector Midwifery aan de Academie Verloskunde Maastricht, deel uit van de WHO-werkgroep MoNITOR. Deze werkgroep […] 22 januari 2019

Optimaliteit van fysiologische geboorte is direct na de geboorte meetbaar

Door de ontwikkeling naar integrale geboortezorg gaat meer aandacht van Nederlandse verloskundigen naar vrouwen met medium risicoprofielen en geboorten in ziekenhuizen. Daarom onderzochten Nederlandse onderzoekers […] 8 november 2018

Jaarindex Verloskunde 2018 – aanmelden lopend onderzoek verloskunde

Binnen de verloskunde in Nederland vindt veel onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt bij elkaar gebracht in de Jaarindex “Verloskunde onderzoek in Nederland”. De Jaarindex is een […] 17 oktober 2018

StEM onderzoek, nationale studie naar Stem en Ervaringen van Moeders

Er is groeiende druk op de geboortezorg in Nederland om te bewegen in de richting van integrale zorg, waarin de vrouw en haar kind centraal […] 10 oktober 2018

Webinar INDEX-studie terugkijken?

Heeft u het online seminar (=webinar) over de onderzoeksresultaten van de INDEX-studie gemist? Terugkijken kan via de link onderaan dit bericht.   Deel 1: onderzoeksresultaten […] 5 oktober 2018