Vrouwen willen wederzijds vertrouwen in relatie met verloskundige

Dit artikel vat de belangrijkste bevindingen samen van een proefschrift met het doel om het concept van vertrouwen in de relatie tussen verloskundige en moeder […] 4 september 2017

Nieuwe editie Jaarindex Kennispoort Verloskunde online

  Deze negende ‘jaargang’ van de Jaarindex is afwijkend en vernieuwend omdat dit jaar de overstap is gemaakt van een papieren, fysieke bundeling van gegevens […] 18 juli 2017

Najaar 2017: start e-learning gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Aan de nieuwe e-learning over gezamenlijke besluitvorming nemen dit najaar zorgverleners in de geboortezorg in Zuidoost Brabant en Limburg deel. In deze regio’s kunnen eerstelijns- en […] 3 juli 2017

Wat is van waarde bij beslissingen in de geboortezorg?

Bij het nemen van beslissingen spelen waarden, zoals veiligheid en autonomie, een rol. Dat geldt voor het proces naar de beslissing en voor de uiteindelijke […] 3 juli 2017

Proefschrift Astrid Merkx: ‘In search of balance, promoting healthy gestational weight gain’

In het proefschrift van Merkx pleit voor stimuleren van gezonde gewichtstoename bij ALLE zwangere vrouwen ongeacht hun BMI. De adviezen die Merkx formuleert voor de eerste […] 25 juni 2017

Essentiële vetzuren en vitamine C verminderen mogelijk stress

De auteurs van deze meta-analyse veronderstellen dat vrouwen met een toenemend aantal rollen in onze complexe maatschappij steeds vaker voedingssupplementen gebruiken als ondersteuning bij de […] 25 mei 2017

Streef naar beperking gewichtstoename bij zwangerschapsdiabetes

Excessieve gewichtstoename in de zwangerschap leidt tot slechtere uitkomsten. Mogelijk is het effect van gewichtstoename bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes nog  groter, maar voor deze groep […] 25 mei 2017

Proefschrift Catja Warmelink: Organisatie van verloskundige zorg in Nederland

Morgen verdedigt Catja Warmelink haar proefschrift ‘The organisation of midwifery care in the Netherlands’. Haar Dit proefschrift gaat in op de organisatie van verloskundige zorg […] 23 mei 2017

Proefschrift Ruth Baron: Maternale Gezondheid en Prenatale Gezondheidsvoorlichting door Eerstelijns Verloskundigen

Op 24 mei verdedigt Ruth Baron haar proefschrift ‘Maternal Health and Prenatal Health Education in Midwife-led Primary Care’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het […] 23 mei 2017

Jaarindex 2016 verschijnt online: lopend onderzoek aanmelden

Dit jaar voert de redactie een aanpassing door in de Jaarindex Kennispoort Verloskunde. Wij maken een vertaalslag. In plaats van een papieren versie maken we […] 28 april 2017