Refereerdag Academie Verloskunde Maastricht: vrijdag 28 juni

Op zoek naar wetenschappelijke onderbouwing op jouw praktijkvragen? Kom dan naar de Q & A-VM (ook bekend als Refereerdag) van de Academie Verloskunde Maastricht. Op […] 3 juni 2019

Webinar terugkijken: de oudere zwangere, afwachten of inleiden voor de à terme datum?

Heeft u het webinar over de onderzoeksresultaten van de oudere zwangere, afwachten of inleiden voor de à terme datum gemist? Terugkijken kan via de link […] 23 mei 2019

Webinar 21 mei 20.00 uur : de oudere zwangere, afwachten of inleiden voor de à terme datum?

Hoe willen verloskundigen en gynaecologen in Nederland zwangere veertigers begeleiden die de à terme datum naderen? Wat zijn voor- en nadelen van een protocol voor […] 6 mei 2019

Woman-Centred Care als kenmerk voor Verloskunde Academie Rotterdam

Zoals alle verloskunde academies heeft ook de Verloskunde Academie Rotterdam de visitatie achter de rug. Tijdens de visitatie is de opleiding naast inhoud, vormgeving en […] 19 april 2019

Nieuwsservice Kennispoort Verloskunde volgt jaarroosters hogescholen

De nieuwsservice Kennispoort Verloskunde zorgt ervoor dat u – zonder kosten en automatisch – tweemaal per week een Nederlandstalige samenvatting van (inter)nationaal verloskundig onderzoek of […] 7 maart 2019

Proefschrift Martine Hollander: Birthing outside the system: trauma and autonomy in maternity care

Sommige vrouwen met een hoogrisico zwangerschap willen tegen medisch advies in toch thuis bevallen met een verloskundige, of zelfs helemaal zonder zorgverlener. Uit onderzoek van […] 1 maart 2019

Twee Blended Practice Communities (BPC’s) aan de slag met thema obesitas

Lokale protocollen zijn de meest gebruikte kennisbronnen voor het maken van beleid door verloskundigen. Deze protocollen zijn niet altijd toegesneden op de relatief gezonde populatie […] 14 februari 2019

Nieuwe editie Jaarindex ‘Verloskunde onderzoek in Nederland’ online

De tiende ‘jaargang’ van de Jaarindex is gepubliceerd op onze website! De bijdragen zijn dit jaar voor het eerst door onderzoekers zelf online ingediend. Dank […] 11 februari 2019

Marianne Nieuwenhuijze benoemd tot lid WHO-werkgroep MoNITOR

Namens de International Confederation of Midwives (ICM) maakt Marianne Nieuwenhuijze, lector Midwifery aan de Academie Verloskunde Maastricht, deel uit van de WHO-werkgroep MoNITOR. Deze werkgroep […] 22 januari 2019

Optimaliteit van fysiologische geboorte is direct na de geboorte meetbaar

Door de ontwikkeling naar integrale geboortezorg gaat meer aandacht van Nederlandse verloskundigen naar vrouwen met medium risicoprofielen en geboorten in ziekenhuizen. Daarom onderzochten Nederlandse onderzoekers […] 8 november 2018