De stelling – derde nieuwsbrief

Op de homepage van Kennispoort Verloskunde staat altijd een prikkelende stelling. De meest recente stelling luidt: “De KNOV moet gefaciliteerd worden om veel meer richtlijnen […] 22 september 2006

Consortium Verloskundig Onderzoek bouwt unieke infrastructuur

De tien perinatologische centra in Nederland hebben de afgelopen twee jaar de handen ineengeslagen om te komen tot een landelijke onderzoeksinfrastructuur voor onderzoek in de […] 22 september 2006

Generation R komt op stoom

Na meer dan vier jaar van gegevensverzameling heeft Generation R de eerste afgeronde studies afgeleverd. Voor de zomervakantie promoveerden Vincent Jaddoe (roken tijdens zwangerschap) en […] 22 september 2006

Nieuwe richtlijn zwangerschapsdiabetes

Duidelijkheid over onduidelijkheid. Na drie jaar van intensieve discussies en vergelijkend literatuuronderzoek is er eindelijk een nieuwe conceptrichtlijn Diabetes & Zwangerschap. De richtlijn is ontwikkeld […] 22 september 2006

Tijdschrift voor Verloskunde werkt samen met Kennispoort Verloskunde

De database van Kennispoort Verloskunde wordt binnenkort verrijkt met PDF’s van alle relevante artikelen over verloskundig onderzoek in het Tijdschrift voor Verloskunde sinds 2004. Bovendien […] 22 september 2006

Wetenschapscommissie in oprichting

De KNOV heeft op 1 juni 2006 de voorbereidingscommissie Wetenschapscommissie ingesteld. Samen met de SSOV en de Masteropleiding Verloskunde heeft de KNOV vastgesteld, dat het […] 22 september 2006

Voorwoord – derde nieuwsbrief

Na de succesvolle start van de Kennispoort Verloskunde presenteer ik u, namens het team van Kennispoort Verloskunde, alweer de derde nieuwsbrief. Het digitale kennisplatform heeft […] 22 september 2006

Striponderzoek van De Miranda bewijst positief effect

Het werd door de beroepsgroep al langere tijd vermoed, maar verloskundige/onderzoeker Esteriek de Miranda (AMC Medical Research/LUMC Klinische Epidemiologie) heeft eindelijk het bewijs geleverd: strippen […] 21 juni 2006

Als ik voor 1 dag president was…

In deze nieuwe rubriek nodigt de redactie een collega uit om te vertellen wat hij/zij als president zou doen om het verloskunde onderzoek 1 impuls […] 20 juni 2006

ABCD-studie presenteert eerste resultaten

De onderzoekers van de omvangrijke studie ‘Amsterdam Born Children and their Development’ (ABCD) hebben 31 maart de eerste resultaten vrijgegeven op een symposium in Amsterdam. […] 20 juni 2006