Kinderfysiotherapie vermindert scheve babyhoofdjes

Kinderfysiotherapie bij baby’s vermindert de kans op scheefhoofdigheid. Dat blijkt uit het onderzoek waarop kinderfysiotherapeut Leo van Vlimmeren op 24 april in Utrecht is gepromoveerd. […] 1 juni 2007

Nivel-meting 2006

Meer verloskundigen in de 2e lijn.Het NIVEL presenteerde dit voorjaar de nieuwe verloskundige registratiecijfers over 2006. Een paar zaken springen er het afgelopen jaar uit: […] 1 juni 2007

Peer review weer onder vuur

In de Lancet van 17 maart (Vol 369, p. 906) leveren Susan Bewley en Andrew Shennan stevige kritiek op het peer review proces, refererend aan […] 1 juni 2007

Pleidooi voor vroege TTS-behandeling

Voor de tweede keer in één jaar tijd promoveert een Leidse onderzoeker op het onderwerp tweelingtransfusiesyndroom (TTS). Na Enrico Lopriore in september 2006 (zie proefschrift […] 1 juni 2007

Voorwoord voorzitter SSOV

De NIVEL-registratie over 2006 biedt weer interessante stof tot nadenken. 21,9% van de verloskundigen werkt inmiddels in de tweede lijn, ten opzichte van 13,9% tien […] 1 juni 2007

Zwangeren met een hoger inkomen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert al 25 jaar gezondheidsenquêtes uit. De uitkomsten daarvan zijn voor de tweede keer op toegankelijke wijze samengebracht […] 1 maart 2007

Minder dan de helft van zwangeren kiest voor prenataal onderzoek

Een goed gevoel voor timing kan Matthijs van den Berg niet worden ontzegd. Op 20 december jongstleden, 11 dagen voor de invoering van de uitgebreide […] 1 maart 2007

Eerste fase KOALA afgerond

Oorzaken van atopische aandoeningen Het KOALA-onderzoek van de Universiteit Maastricht is het derde grote geboortecohortonderzoek in Nederland, naast Generation R en de ABCD-studie. De nadruk […] 1 maart 2007

Verloskundigen welkom bij universiteitsbibliotheken

Alle vakliteratuur voor een paar euro Als student heb je via de opleiding toegang tot alle vakliteratuur. Wie zelfstandig in de eerste lijn werkt, moet […] 1 maart 2007

Werk aan de winkel

Kennispoort 2006 schetst agenda voor verloskundig onderzoek Tijdens Kennispoort 2006 luidde de centrale vraag: “Op welke wijze kan het onderzoek naar de ‘normale verloskunde’ optimaal […] 1 maart 2007