Nieuwsbrief december 2015

Deze Canadese case-control studie kijkt naar de relatie tussen chronische stress en de kans op vroeggeboorte. Voor het meten van chronische levenslange stressoren hebben de onderzoekers een vragenlijst samengesteld over individuele en contextuele variabelen die stress beïnvloeden. Deze vragenlijst bevat onder andere al bestaande gevalideerde vragenlijsten over stress en persoonlijke achtergrond.

Lees verder

“Leken hebben geen idee hoeveel medisch onderzoek er gedaan wordt dat volstrekt waardeloos is door onderzoekers die elkaar en subsidiegevers ervan weten te overtuigen dat het echt wel ergens over gaat.” Deze felle aanklacht was te lezen in de NRC van zaterdag 29 november, waar een bewerking stond van de derde Els Borst-lezing door Bert Keizer met de titel “Geef liever een hand dan een pil”. Bert Keizer, bekend geriater, filosoof en schrijver, hield een hartstochtelijk pleidooi voor de persoonlijke ontmoeting van de arts met mensen in hun laatste levensfase. En sprak een scherpe veroordeling uit over de miljarden euro’s die verspild worden aan zinloos onderzoek.

De hartenkreet van Bert Keizer werd massaal geretweet, zeker ook door zorgverleners. Hij raakte een snaar. Ook in de geboortezorg wordt het debat over diagnostiek, interventies en persoonlijke aandacht gevoerd. Verloskundigen, maar niet alleen zij, breken een lans voor continuïteit van zorg. Continue begeleiding van een barende vrouw door een zorgverlener die bij haar blijft ongeacht de plaats van bevalling, kan de behoefte aan medicinale pijnbestrijding verminderen.

Moeten wij ons de aanklacht van Bert Keizer over zinloos onderzoek aantrekken? Dat denk ik niet. Maar een kritische beschouwing van het onderzoek dat wij doen, kan geen kwaad. Zoals een hoogleraar public health onlangs zei: “Ik ben wel klaar met het zoveelste onderzoek over het effect van een ongezonde leefstijl tijdens de zwangerschap, ik wil veel meer onderzoek naar effectieve interventies die zwangere vrouwen uit achterstandssituaties ondersteunen bij een gezonde leefstijl.” Daar ben ik het mee eens! Een goed voorbeeld: de nieuwsbrief van het netwerk geboortezorg Noord-West Nederland verwijst naar een lezenswaardig voortgangsbericht van het onderzoek naar gezondheidsvaardigheden van kwetsbare zwangeren, de PreGeVa-studie van AMC/Sociale Geneeskunde. Een belangrijke studie, waardevol om te volgen.

In de geboortezorg is zeker nog veel zinvol onderzoek te verrichten, en deze Kennispoort-nieuwsbrief getuigt daarvan. Ook deze maand weer veel leesplezier toegewenst.

Gea Vermeulen
Directeur Academie Verloskunde Amsterdam Groningen

IVF vergroot het risico op borstkanker

Vrouwen die zwanger werden met ondersteunende technieken (ART) lopen een…

Lees verder

Meer ADHD-symptomen bij kinderen van moeders met verlaagde T4

Thyroïdhormonen hebben een belangrijke functie in de hersenontwikkeling van embryo’s…

Lees verder

Afscheid van hoogleraar Eileen Hutton

Met publicaties, vele promoties, en het verstevigen van (internationale) onderzoeksconsortia.…

Lees verder

Proefschrift: 4D-echo om hartafwijkingen van ongeboren baby’s op te sporen

De nieuwe echotechnieken winnen snel terrein. In 2013 schreven we…

Lees verder

Proefschrift: Trage schildklier bron van diverse problemen rond geboorte

Een te langzaam werkende schildklier kan bij zwangere vrouwen leiden…

Lees verder