Nieuwsbrief februari 2016

Deze Australische kwalitatieve studie onderzocht de houdingen van vrouwen (tijdens of na de zwangerschap) en zorgverleners tegenover mhealth bij bevordering van gezond eten, fysieke activiteit en gezonde gewichtstoename. mHealth omvat alle gezondheidsbevordering interventies via mobiele apparaten, zoals apps, SMS, video- en gesproken boodschappen, maar ook websites, sociale netwerken en forums. De onderzoekers hielden 2 focusgroepen met 7 vrouwen, en individuele interviews met 8 vrouwen en 12 zorgverleners: 2 verloskundigen, 2 huisartsen, 2 gynaecologen, 2 diëtisten, 2 fysiotherapeuten en 2 apothekers.

Lees verder

Met veel plezier denk ik terug aan de verschillende gesprekken die ik vorige maand heb gevoerd met de verloskundigen op de tweejaarlijkse Conferentie Kennispoort Verloskunde. Het was wederom een levendige bijeenkomst want behalve een grote nieuwsgierigheid, is er ook grote betrokkenheid om de verloskundige zorg steeds weer te verbeteren. Een heleboel onderzoeksresultaten zijn die dag gepresenteerd en bediscussieerd.

Ook deze keer stond de cliënt weer centraal want haar stem willen we horen. We kunnen de zorg alleen verbeteren als we daadwerkelijk luisteren en gehoor geven aan de behoeften en wensen van de zwangere vrouw. Alle Academies Verloskunde maken in gezamenlijkheid en in de eigen regio werk van cliëntparticipatie in onderwijs en onderzoek met allerlei initiatieven. Denk hierbij ook aan projecten zoals Shared decipion-making vanuit de Academie Verloskunde Maastricht.

Tijdens de conferentie  hebben we afscheid genomen van Paul Heere, hoofredacteur van Kennispoort Verloskunde. Vanaf de oprichting is hij betrokken geweest bij de inhoud en vormgeven van alle activiteiten rondom de Kennispoort Verloskunde. Stans Verschuren zwaait ook af als redacteur en Pien Offerhaus nam afscheid als lid van de programmacommissie van het congres. Stans en Pien waren beiden vanaf de oprichting betrokken bij Kennispoort Verloskunde. Allen heel veel dank voor jullie jarenlange inzet  en enthousiasme.

Gelukkig hebben we ook een enthousiast en capabel iemand kunnen vinden die Paul Heere gaat opvolgen in de persoon van Linda Glebbeek. Linda werkt als zelfstandig redacteur en projectleider. Zij werkt voor verschillende opdrachtgevers in het onderwijs en het wetenschappelijk veld.

Marianne Nieuwenhuijze
Lector Midwifery, Academie Verloskunde Maastricht ZUYD

Behoeften van vrouwen na subfertiliteit in eerstelijns verloskundige zorg

Studies met betrekking tot subfertiliteit suggereren dat er beperkt besef…

Lees verder