Ervaringen met een zwangerschapsafbreking

Zwangerschapsafbreking tussen de 13 en 20 weken zwangerschap heeft een grote impact op degenen die het ondergaan. Kelly T, Suddes J,Howel D et al. Comparing […]

Lees meer

Proefschrift: Liever MLPA dan karyotypering

Wat verdient de voorkeur om foetale chromosomale afwijkingen te detecteren: de bekende methodiek karyotypering of MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification)? Proefschrift Rapid aneuploidy detection in […]

Lees meer

HELP, mijn perineum

Postpartum blijkt bij 15-35% van de vrouwen na een vaginale baring, de belangrijke bekkenbodemspier ‘musculus levator ani’ beschadigd te zijn. Shek KL, Dietz HP. Intrapartum […]

Lees meer

Een grens van 38 weken

Het blijft een spannende beslissing of je moet ingrijpen in een zwangerschap die gecompliceerd wordt door een chronische hypertensie, mogelijk gecompliceerd met zwangerschapshypertensie. Hutcheon JA, […]

Lees meer

PreCare studie: studieprotocol van lopend onderzoek

Zwangeren met pre-eclampsie en/of HELLP (Hemolysis Elevated Liverenzymes Low Platelets) in de vorige zwangerschap hebben een herhalingsrisico: 0-31% op pre-eclampsie en 3-7% op HELLP. Delahaije […]

Lees meer

Agis-onderzoek: internet vaker geraadpleegd dan verloskundige

Zorgverzekeraar Agis heeft laten onderzoeken waar zwangere vrouwen hun informatie vandaan halen. De meer uitgebreide onderzoeksresultaten zijn hier te vinden op Kennispoort Verloskunde (eerst inloggen). […]

Lees meer

Proefschrift: Hartmonitoring van ongeboren baby via fECG

Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om langdurig de foetale conditie te bewaken met ECG-plakelektroden (fECG) bevestigd op de zwangere buik. Proefschrift: Monitoring of fetal […]

Lees meer

Cerebral palsy en de relatie met de Apgar Score

De definitie van cerebral palsy (CP) luidt: een verzameling van blijvende afwijkingen in de ontwikkeling van houding en beweging, die een beperking in activiteit veroorzaken […]

Lees meer

Moeder-kind binding: wat betekent dat?

Het begrip ‘moeder-kind binding’ (m-kb) is ge├»ntroduceerd in 1976 door de Amerikaanse kinderartsen Klaus en Kennell en wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. […]

Lees meer