Nieuwsbrief juli 2016

Deze Amerikaanse prospectieve cohortstudie onder 370 vrouwen beschrijft anticonceptie en seksualiteit rond de geboorte van een kind. Naast demografische en medische gegevens werden gegevens verzameld over anticonceptie, seksualiteit en seksuele tevredenheid. Er werd een telefonische vragenlijst afgenomen 6 weken post partum. Deze werd tweewekelijks herhaald tot zij hun seksuele activiteiten hervatten of tot 12 weken post partum.

Lees verder

Voorwoord

Onlangs is de onderzoeksagenda van ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte verschenen. Deze onderzoeksagenda is een update van de onderzoeksagenda uit 2010 en is opgesteld in het kader van een mogelijk vervolg van het ZonMw-programma Zwangerschap en Geboorte.

Zoals wij hadden verwacht legt deze nieuwe onderzoeksagenda in vergelijking met de versie uit 2010 minder het accent op te terugdringen van de perinatale sterfte. In plaats daarvan vraagt de onderzoeksagenda aandacht voor thema’s die essentieel zijn voor de kwaliteit van de geboortezorg voor moeder en kind, zoals de relatie tussen cliënt en zorgverlener, preventie, kwetsbare zwangeren en het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Zelf ben ik vooral blij met de aandacht die de cliënt in deze onderzoeksagenda heeft gekregen. In de huidige onderzoeksagenda was de cliënt vooral voorwerp van meting, hoe tevreden zij al dan niet is, aan de hand van een ingevulde vragenlijst. In de komende agenda krijgt zij hopelijk echt de hoofdrol zoals ZonMw wenst.

Wat mij betreft mag ZonMw veel verder gaan. Een landelijke cliëntenbeweging die structureel wordt gefinancierd zal een onontbeerlijke bron van kennis en steun zijn voor de regionale cliëntenraden die volgens de Zorgstandaard opgericht moeten worden. Tot nu toe hebben de overheid of ZonMw deze structurele financiering helaas niet willen verschaffen.

Als AVAG/Midwifery science willen wij om die reden graag een daad stellen. Wij hebben Rachel Verweij namens de Stichting Geboortebeweging aangesteld als adviseur voor onze onderzoeksgroep. Zij helpt mee om onze onderzoeksagenda samen te stellen, mee te denken over keuzes van onderzoeksthema’s en financiering van in te dienen voorstellen. Ook adviseert zij over uitvoering en implementatie van resultaten.

Begin 2017 presenteren we de eerste resultaten van onze aanpak en nieuwe ervaringen elders, nationaal en internationaal, op een landelijk symposium.  Wij zijn er trots op dat wij dit (kunnen) doen. Maar veel liever zien we dat de nog veel effectievere landelijke financiering er komt. Aan VWS of ZonMw wil ik daarom dringend vragen: kom over de brug!

Terwijl we onze gedachten laten gaan om tot goede multidisciplinaire onderzoeksvoorstellen te komen, wordt het zomer en breekt de vakantie aan. Ik wens iedereen een heerlijke zomer, met rust en ontspanning, omringd door wie je dierbaar is.

Gea Vermeulen
Directeur Academie Verloskunde Amsterdam Groningen

Periconceptionele leefstijl van stellen van invloed op vroege miskramen

Door de mogelijkheid thuis zelftests te gebruiken om ovulatie en…

Lees verder

Verwachte macrosomie leidt tot ondoelmatig interveniëren door zwangeren en zorgverleners

Foetale macrosomie is een veelvoorkomende obstetrisch verschijnsel (ca. 8%). Over…

Lees verder

Nieuws over ontwikkelingen in Groningen en Amsterdam

De eerste helft van 2016 is heel feestelijk begonnen op…

Lees verder