Nieuwsbrief juli – augustus 2015

Het aantal verwijzingen tijdens de bevalling is de afgelopen jaren sterk gestegen. Hierdoor is de continuïteit van zorg voor de zwangere en haar partner afgenomen. Diverse onderzoeken tonen aan dat dit leidt tot minder tevredenheid bij de cliënt en een toename van het aantal medische interventies. Binnen de “INtegrated Care System” (INCAS) studie worden de mogelijkheden voor een integrale benadering van de geboortezorg onderzocht.

Lees verder

De zomervakantie in zicht betekent dat binnen de opleidingen tot verloskundige de vierdejaars hun afstudeerscripties presenteren. Ook al zijn het geen grote promotietrajecten maar kleinschalige onderzoeken, de resultaten geven vaak praktische en nuttige handvatten voor innovaties en verbeteringen in de praktijk. Het is prachtig om te ervaren dat voor onze studenten onderzoek vanzelfsprekend is, onderzoek zelf doen en onderzoek gebruiken en kritisch beoordelen voor het nut van de individuele cliënt, voor een protocol of zorgpad in het VSV. Daarmee bouwen we aan een sterke beroepsgroep en kwaliteit van zorg voor de cliënten. Wij hopen u op het Kennispoortcongres op 22 januari een aantal mooie afstudeeronderzoeken te kunnen presenteren.

Dat het aantal onderzoeken over de geboortezorg zowel wat betreft het onderbouwen van het medische handelen, de organisatie van de zorg als de beleving van de cliënten en hun partners enorm is toegenomen is duidelijk geworden uit de zestig ingezonden abstracts voor ons eerstvolgende Kennispoortcongres begin 2016. Dank aan iedereen die een abstract heeft ingediend.

In deze nieuwsbrief weer meer onderzoeken die aanzetten tot reflectie op de hedendaagse zorg. Zoals dat van Esther Feijen-De Jong, docent bij de AVAG die promoveerde op 27 mei. Zij geeft inzicht in het gebruik van de verloskundige zorg door zwangeren. Bijna 25 % van de vrouwen blijkt te weinig gebruik te maken van verloskundige zorg. Analyse van factoren die daarop van invloed zijn geven ons handvatten ter verbetering.

Wij wensen u veel leesplezier en een fijne zomervakantie.
Mede namens mijn collega’s Gea Vermeulen van de AVAG en Marianne van Nieuwenhuijze van de AVM.

Marion van Harn – Verloskunde Academie Rotterdam

Academische Werkplaats - Verloskunde Academie Rotterdam

De Academische Werkplaats van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) draagt…

Lees verder