Overleving na congenitale afwijkingen

Er is weinig bekend over de overleving op langere termijn van kinderen met één of meer congenitale afwijkingen. In deze Britse studie is gebruik gemaakt […]

Lees meer

Proefschrift: Richtlijnen voor betere richtlijnen

Wereldwijd is bij 4-30% van de paren in de vruchtbare leeftijd sprake van infertiliteit. Infertiliteit heeft als gezondheidsprobleem een groot maatschappelijk impact. ‘Improving Fertility Care’: […]

Lees meer

Invloed leefstijl en conditie op foetale groei

Hebben fysieke condities en leefstijlgewoonten van de moeder invloed op een groeibeperking van de foetus in het eerste trimester van de zwangerschap? Risk Factors and […]

Lees meer

Proefschrift: Beter opsporen groeivertraging

En weer heeft een Nederlandse verloskundige een fraai proefschrift afgeleverd. Paul de Reu trok 15 jaar uit voor de zeer complexe en omvangrijke zoektocht naar […]

Lees meer

Kans op vroeggeboorte na hypertensie

Het is bekend dat de impact van een ernstige hypertensieve aandoening, die resulteert in een premature partus, heftig is. Vrouwen die dit hebben meegemaakt zijn […]

Lees meer

Wiegendood door serotoninetekort

Er komen steeds meer aanwijzingen dat een haperende wekfunctie (arousal function) een belangrijke oorzaak is voor wiegendood ofwel Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Brainstem serotonergic […]

Lees meer

Proefschrift: Elektrodepleister voorspelt vroeggeboorte

Chiara Rabotti van de TU Eindhoven is op 26 april gepromoveerd met een verrassend onderzoek, waardoor op laagdrempelige wijze vroeggeboorte voorspeld kan worden. Characterization of […]

Lees meer

Uitkomsten op de NICU

Wat weten we eigenlijk over de mortaliteit en morbiditeit van aterme kinderen? Op de NICU van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht werden tussen 1997–2003 597 […]

Lees meer

Familiezorg goed voor zieke pasgeborenen

Een permanent verblijf van de ouders in een NICU (neonatale intensive care unit) bij hun preterm geboren kind, heeft een positief effect op de totale […]

Lees meer

Implementatie HPP-richtlijn onder de loep

De haemorrhagia post partum (HPP) is wereldwijd een van de meest belangrijke oorzaken van moederlijke mortaliteit en morbiditeit. In Nederland is de incidentie van HPP […]

Lees meer

Wereldwijde maternale sterfte daalt meer dan gedacht

Volgens schattingen tot nu toe is Millenniumdoel 5 ( 75% reductie van de maternale sterfte wereldwijd in 2015) niet haalbaar. In deze studie komen de […]

Lees meer

WHO Global Maternity Survey over sectios

Bij een electieve sectio caesarea loopt de moeder even veel risico’s op ziekte of sterfte als bij een sectio waar wel een medische indicatie voor […]

Lees meer

Fysieke activitieit en hypertensie of pre-eclampsie

Fysieke activiteit werkt preventief op het ontstaan en de ernst van cardiovasculaire aandoeningen. Men veronderstelt dat dit komt door reductie van oxidatieve stress, wat weer […]

Lees meer

Het prijskaartje van empathie

Vrouwen stellen persoonlijke begeleiding en een hoge mate van betrokkenheid van hun verloskundige op prijs. Maar een hoge mate van empathische identifi catie met de […]

Lees meer

Ontwikkeling van een landelijk netwerkrichtlijn subfertiliteit

Individuele beroepsverenigingen stellen klinische richtlijnen op het gebied van subfertiliteit vaak op vanuit eigen visie en discipline. Hierdoor komen aanbevelingen soms niet overeen en ontbreekt […]

Lees meer

Voorwoord – Nieuwsbrief juni 2010

Ieder kwartaal brengen we een nieuwe prikkelende stelling op de website van Kennispoort Verloskunde. Zelden ben ik zo nieuwsgierig geweest naar de uitkomst van de […]

Lees meer

Lees meer

Lees meer