Nieuwsbrief juni 2015

Bjelland EK, Owe KM, Stuge B et al. Breastfeeding and pelvic girdle pain: a follow-up study of 10.603 women 18 months after delivery. BJOG 2014; DOI: 10.1111/1471-0528.13118. Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn verdwijnt vaak kort na de bevalling. In sommige gevallen echter hebben vrouwen nog jarenlang klachten. Er bestaan aannames dat de hormoonhuishouding van vrouwen die borstvoeding geven niet bijdraagt aan het herstel, maar bewijs hiervoor ontbreekt.

Lees verder

Een verloskamer in een ziekenhuis in Denemarken: bevalbad, skippybal, baarkruk. Hele gewone attributen in dit ziekenhuis. Een overdracht in hetzelfde ziekenhuis: studenten verloskunde, verpleegkunde en geneeskunde bespreken de cliënten die na een sectio in het kraambed liggen. Mentoren coachen de studenten, zodat zij groeien in de verantwoordelijkheid die zij dragen voor de afdeling, optimaal gebruik makend van elkaars kennis en benadering. Van dit ziekenhuis kunnen we in Nederland veel leren!

Twee weken geleden was ik met enkele collega’s van AVAG op werkbezoek in Denemarken. Ik was onder de indruk. Maar ik was ook trots op Nederland. Wat wij in het verloskundig onderzoek hebben gepresteerd, halen ze in Denemarken nog niet. Promoveren aan een verloskunde-opleiding is nog niet gewoon, en het aantal gepromoveerde verloskundigen lijkt op dat van Nederland tien jaar geleden. Participatie in onderzoek door praktiserende verloskundigen komt mondjesmaat op gang. Geen wonder dat er veel interesse is in samenwerking met ons op het gebied van onderzoek.

Kennispoort heeft heel veel bijgedragen aan het laagdrempelig toegankelijk maken van internationaal onderzoek voor de geboortezorg, vanuit en over alle disciplines heen die voor de geboortezorg relevant zijn. In deze nieuwsbrief opnieuw een mooie dwarsdoorsnede daarvan. De geselecteerde artikelen variëren van medisch-inhoudelijke onderzoeken over het herhalingsrisico op hypertensie tot effectiviteit van counseling over anticonceptie. Daarnaast is er in de nieuwsbrief uiteraard aandacht voor de prachtige proefschriften van Brenda Kazemier en Trudy Klomp. En, zeg ik er niet zonder trots bij, Trudy is één van de (minimaal) drie verloskundigen die dit jaar promoveert.

Tot slot, op 21 juni sluit de termijn voor het indienen van abstracts voor het Kennispoort congres van 2016. We zien uit naar uw inzending!

Hartelijke groet,
Gea Vermeulen

Proefschrift: Eerdere vroeggeboorte verhoogt kans op nieuwe vroeggeboorte

Brenda Kazemier, Improving Perinatal Outcome: Towards Individualized Care. Promotoren:  prof.…

Lees verder

Proefschrift: Zelf grip houden op baringspijn

Management of labour pain in midwifery care. Trudy Klomp 29…

Lees verder