Nieuwsbrief juni 2016

Caseload is een verloskundig zorgmodel op basis van kleinschaligheid en continuïteit van zorg en zorgverlener. Binnen het Australische zorgsysteem is dit geen standaard zorg en wordt deze niet vergoed door de verzekeraar. Desalniettemin kiezen vrouwen voor dit zorgmodel. Deze studie onderzocht de motieven van vrouwen die kozen voor een caseload model. Veertien vrouwen werden geïnterviewd en drie categorieën kwamen uit de analyse naar voren.

Lees verder

Voorwoord

Met de inauguratie van Marianne Nieuwenhuijze als lector bij Zuyd Hogeschool heeft het wetenschapsdomein van de fysiologische verloskunde er een lector bij. Een bijzondere felicitatie waard, uiteraard voor Marianne zelf, maar ook voor ons allen.

Met de start van het platform Kennispoort Verloskunde, tien jaar geleden, had de SOV een doel voor ogen: namelijk een bijdrage te leveren aan de onderbouwing van het verloskundige domein en het versterken van de fysiologische benadering.

De rede van Marianne is een geweldig voorbeeld van hetgeen wij toen ooit als toekomstbeeld voor ons zagen. In haar rede met de titel “The Art and Science of midwifery, het ambacht en de wetenschap van verloskundige vanuit een brede blik op de geboortezorg” geeft Marianne ons een prachtig beeld welke bijdrage de wetenschap kan leveren aan de midwifery benadering van het geboorteproces en het belang daarvan voor de hoofdpersonen hierbij, ouders en kind. Daarbij komen alle aspecten van de huidige samenleving en hedendaagse uitdaging in de geboortezorg aan bod.

Een zinsnede die mij als opleider raakte wil ik hier graag citeren, omdat deze zowel voor ons onderzoek als voor het onderwijs essentieel is: “Het leidmotief bij dit onderzoek is het besef dat wetenschap niet gaat over meer zeker weten, maar over twijfelen en verwonderen. Om daar de stimulans uit te halen om nieuwe dingen te bedenken en te onderzoeken op hun doelmatigheid.”

Een uitdaging, zeker ook voor ons als opleiders om onze aankomende collega’s toe te rusten met alle competenties die daarvoor nodig zijn. Client gerichte communicatie, counseling, shared decisionmaking, samenwerking, onderzoekend, wetenschappelijk en ondernemend vermogen.
In het nieuwe landelijke opleidingsprofiel dat wij namens de SOV hebben ontwikkeld en dat binnenkort gepubliceerd zal worden, komen alle door Marianne benoemde competenties die van belang zijn voor verloskundigen zeker terug. De rede van Marianne is een leidraad en uitdaging voor ons als opleiders/ onderzoekers en voor iedereen in de praktijk.

Tot slot wil ik deze plek in de nieuwsbrief gebruiken om iedereen te bedanken die nu en in het verleden een bijdrage heeft geleverd aan kennispoort, website, congres en nieuwsbrief. Zoveel onderzoekers hebben bijgedragen aan de verdieping en versteviging van de verloskundige zorg en daarmee aan het welzijn van ouders en kinderen.

Ik ga de verloskunde verlaten en mijn functie als onderwijsmanager in Rotterdam verder uitvoeren binnen de opleiding verpleegkunde. Dit is mijn laatste voorwoord, als onderwijsmanager van de Verloskunde Academie Rotterdam en lid van de SOV.

Ik ben trots en dankbaar dat ik hier onderdeel van heb mogen zijn en wens u allen veel inspiratie met kennispoort en alle uitdagingen in dit prachtige beroep.

Marion van Harn, MEM

Waarom vrouwen buiten het zorgsysteem willen bevallen

Deze thematische analyse van 15 studies uit Zweden, de Verenigde…

Lees verder

Waarom verloskundigen beslissingen nemen die afwijken van standaarden en richtlijnen

Als autonome beroepsbeoefenaars zijn verloskundigen verantwoordelijk voor de zorg voor…

Lees verder

Stop or Go; Antidepressiva en zwangerschap: nieuwe aanpak!

De Verloskunde Academie Rotterdam is nauw betrokken bij de zogenaamde…

Lees verder

Blauwdruk voor gestructureerde zorg voor zwangeren met psychosociale problematiek & samenwerking met Veilig Thuis

Het Regionaal Consortium (RC) is een samenwerkingsverband waarin nagenoeg alle…

Lees verder

Zwanger en een licht verstandelijke beperking (LVB)

Een van de onderwerpen waar nog weinig aandacht voor is…

Lees verder

Client Centered Care

Client Centered Care staat volop in de belangstelling in de…

Lees verder