Nieuwsbrief mei 2015

Stenhammar C, Ehrsson YT, Åkerud H et al. Sexual and contraceptive behavior among female university students in Sweden – repeated surveys over a 25-year period. Acta Obstet Gynecol Scand 2015; 94: 253–259. DOI:10.1111/aogs.12565 Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel Zweedse onderzoekers verrichtten gedurende 25 jaar onderzoek naar ontwikkelingen in het seksuele gedrag van vrouwelijke studenten en de door hen gebruikte anticonceptiemethoden.

Lees verder

Zicht houden op nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied wordt verwacht van iedere zorgprofessional, maar het is geen sinecure naast andere werkzaamheden en met de constante stroom aan publicaties die beschikbaar komen. Al bijna tien jaar publiceert Kennispoort Verloskunde deze nieuwsbrief, waarin we samenvattingen presenteren van recent gepubliceerd onderzoek in de geboortezorg. Op deze manier krijgt u snel toegang tot een deel van de nieuwe bevindingen en inzichten die beschikbaar komen uit een diversiteit van studies. Een handreiking voor ideeën om de geboortezorg te blijven verbeteren.
In dit nummer bespreken we zes artikelen en twee proefschriften over diverse onderwerpen zoals angst voor de bevalling, vroeggeboorte, pijnstilling en geboortezorg voor niet-westerse vrouwen.

Kennispoort Verloskunde is een initiatief van de samenwerkende opleidingen tot verloskundigen van Amsterdam/Groningen (AVAG), Maastricht (AVM) en Rotterdam (VAR). Wij willen het doen van onderzoek en het gebruiken van onderzoeksresultaten in de geboortezorg te stimuleren. De kwaliteit van de geboortezorg bevorderen gaat niet zonder onderzoek.

Marion van Harn (VAR), Marianne Nieuwenhuijze (AVM) en Gea Vermeulen (AVAG)

Positieve en negatieve effect van (non) farmacologische pijnstilling.

Adems J, Frawley J, Steel A et al. Use of pharmacological and non-pharmacological labour pain management techniques and their relationship to maternal and infant birth outcomes: examination of a nationally…

Lees verder

Proefschrift: Langdurige vruchtbaarheidsproblemen verhoogt risico op disfunctie kind

Offspring of subfertile couples: neurodevelopmental outcome at preschool age, Pamela…

Lees verder

Proefschrift: Niet-westerse vrouwen melden zich later bij de verloskundige

Non-western women in maternity care in the Netherlands. Exploring 'inadequate'…

Lees verder