Nieuwsbrief november 2015

Dit dwarsdoorsnede online vragenlijstonderzoek in Australië onder 325 bevallen vrouwen had als doel de prevalentie van seksueel disfunctioneren in het eerste jaar na de geboorte in kaart te brengen. De onderzoekers nodigden vrouwen uit die minder dan een jaar geleden bevielen. Ze werden benaderd via bijvoorbeeld Facebook, advertenties in dagbladen en op internet, en per email via geselecteerde kinderdagverblijven.

Lees verder

Voorwoord

Oktober betekent naast herfstkleuren en de wintertijd ook de Global Maternal Newborn Health Conference in Mexico City van 18-21 oktober. Een internationaal congres waarin de ICM participeerde. Doel van het congres is goede gezondheid en zorg voor moeder en kind wereldwijd op de internationale agenda houden. Daarbij speelt onderzoek een grote rol.

Vandaar ook dat we trots mogen zijn dat weer twee verloskundigen zijn gepromoveerd: Dr. Pien Offerhaus en Dr. Rosa de Groot. Pien Offerhaus is in het dagelijks leven KNOV beleidsmedewerker en promoveerde op 5 oktober. Zij geeft ons met haar onderzoek, het inzicht dat de doorgaande stijging van het aantal verwijzingen weliswaar heeft geleid tot meer interventies maar niet tot verbetering van de perinatale mortaliteit en morbiditeit. Welke opdracht kunnen we hier als verloskundigen uit afleiden? Meer informatie over haar proefschrift staat verder in deze editie van de nieuwsbrief. Volgens mij basisinformatie voor ons allemaal.

Rosa de Groot is docent-onderzoeker bij de Verloskunde Academie Rotterdam en promoveerde op 15 oktober, niet binnen het domein van de verloskunde, maar van de geneeskunde. Een mooi voorbeeld van interprofessioneel werk. Haar proefschrift met de titel ‘On Human Dendritic Cell Subsets Harnessing Cytotoxic T-cell Responses’ is niet meteen inhoudelijk relevant voor de verloskundige beroepsgroep, maar wetenschappelijk gezien zeker wel. Meer competentie in de beroepsgroep om het domein van de fysiologie te onderbouwen en een goed voorbeeld voor de studenten.

Naast de vele onderzoeksartikelen treft u in deze nieuwsbrief weer vanuit een onderzoeksgroep van een van onze verloskunde academies informatie over onderzoesprojecten waar praktijk, docenten en studenten mee bezig zijn.

En heeft u zich al ingeschreven voor het congres van Kennispoort Verloskunde op 22 januari? Daar zult u naast boeiende keynotesprekers en een variatie aan presentaties van onderzoekers en gepromoveerde collega’s ook een paar mooie producten van studentonderzoek kunnen horen en lezen. Zij zijn de ‘boost ’voor onze toekomst.

Ik wens u veel leesplezier en hoop u in grote getale te ontmoeten op 22 januari.

mede namens mijn collega’s van de SOV
Marion van Harn
onderwijsmanager Verloskunde Academie Rotterdam

 

Screening voorspelt vroeggeboorte, maar sensitiviteit laag

Deze Nederlandse prospectieve cohortstudie onderzocht de voorspellende waarde van het…

Lees verder