NICE richtlijn over intrapartum care

Op 19 oktober verschijnt bij het Engelse National Collaborating Centre for women’s and Children’s Health de langverwachte finale versie van de NICErichtlijn met de titel […]

Lees meer

Lees meer

Discussie over abortus na 24 weken

Het is tijd voor een politiek debat over de grens van 24 weken die nu geldt voor de levensvatbaarheid van ongeboren kinderen. Soms is deze […]

Lees meer

Twee verloskundige promoties

Na Rita Iedema, Hennie Wijnen, Henny Damen en Marijke Korenromp promoveren er weer twee verloskundigen.Na Rita Iedema, Hennie Wijnen, Henny Damen en Marijke Korenromp promoveren […]

Lees meer

Utrechts onderzoek over milde hormoonbehandeling leidt tot discussie in The Lancet

De Nederlandse onderzoekster Esther Heijnen heeft bij collega’s in The Lancet (maart 2007, pag 743-49) duidelijk een gevoelige snaar geraakt door te pleiten voor een […]

Lees meer

Vroegsignalering kraamverzorgenden is haalbaar

TNO heeft in opdracht van het Ministerie van VWS onderzocht of het mogelijk is om door middel van een vroegsignaleringsinstrument kraamverzorgenden routinematig risicosignalen te laten […]

Lees meer

Kloostermanpercentielen vervangen

De Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) heeft een nieuwe set geboortegewichtcurven gelanceerd, die is gecorrigeerd naar pariteit, sekse en etnische achtergrond.De Stichting Perinatale Registratie Nederland […]

Lees meer

Antidepressiva of niet?

Vanuit het UMC Utrecht loopt een grootschalig onderzoek naar het juiste gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Tessa Ververs, ziekenhuisapotheker bij het UMC, hoopt over […]

Lees meer

Meting van de cervixlengte onderzocht

Deze zomer verscheen een fraai proefschrift van Madelon Meijer-Hoogeveen, getiteld ‘Sonography of the cervix at term gestation’. Ze verbaast zich over het feit dat er […]

Lees meer

Doe-het-zelf fundusmeting

Zweedse onderzoekers (Eva Bergman et al.) hebben aangetoond dat zwangere vrouwen prima in staat zijn om zelf de fundushoogte te  meten.Zweedse onderzoekers (Eva Bergman et […]

Lees meer

De stelling: oktober 2007

Op de homepage van Kennispoort Verloskunde staat altijd een prikkelende stelling. De huidige stelling luidt: “Het realiseren van gedragsverandering bij zwangeren met een ongezonde leefstijl, […]

Lees meer

Voorwoord kennispoort nieuwsbrief oktober 2007

Steeds meer professionals met interesse voor verloskundig onderzoek weten Kennispoort Verloskunde te vinden. Ons onderzoeksportaal heeft momenteel 1500 geregistreerde leden, een stijging van 400 personen […]

Lees meer