Proefschrift: Hormonale anticonceptiva en trombose

Hormonale anticonceptiemiddelen zijn populair; de pil bijvoorbeeld wordt wereldwijd door 100 miljoen vrouwen geslikt. Maar hormonale anticonceptiva hebben bijwerkingen. Een van de belangrijkste is veneuze […]

Lees meer

Ziekenhuisbevalling ’s nachts riskanter

n Nederlandse ziekenhuizen is een bevalling overdag veiliger dan in de avond of nacht, blijkt uit data van deze studie op basis van cijfers van […]

Lees meer

Schaamte voor borstvoeding bij zwangere tieners

In Engeland leidde voorlichting tot meer moeders die borstvoeding geven, maar niet onder tienermoeders. Deze kwantitatieve en kwalitatieve studie probeerde te begrijpen welke psychosociale factoren […]

Lees meer

Leefstijl is gerelateerd aan weeënzwakte

Niet vorderende baring door weeënzwakte is aanleiding voor de meeste interventies bij gezonde nulliparae, stelt Kjaergaard. Hij inventariseerde de mogelijke risico’s van leefstijl en lichamelijke […]

Lees meer

Borstvoeding beschermt tegen koorts na vaccinatie

Zuigelingen die borstvoeding krijgen vertonen andere immuunreacties op ziektes en sommige vaccins dan zuigelingen met flesvoeding. Een Italiaanse prospectieve cohortstudie onderzocht het effect van borstvoeding […]

Lees meer

Prenatale depressie en angst verhogen opvoedingsstress

Bekend is dat postnatale depressie verband houdt met opvoedingsstress, die ook weer invloed heeft op de binding tussen ouders en kinderen en de ontwikkeling van […]

Lees meer

Zwangeren mogen sporten

Het verband tussen dagelijkse fysieke activiteit en zwangerschaps­uitkomsten blijft onduidelijk door de grote variatie in de opzet van studies en in de meetinstrumenten voor fysieke […]

Lees meer

Bewegende jonge moeders beter in hun vel

Australische onderzoekers onderzochten als eersten in een gerandomiseerde gecontroleerde studie de effecten op psychologisch welbevinden van een postnataal groepsprogramma met fysieke activiteit en educatie over […]

Lees meer

Postnatale depressie remt groei van jonge kind niet

Eerdere studies gaven aan dat postnatale depressie kan leiden tot sterk verminderde en sterk toegenomen groei van jonge kinderen, vooral in armere landen. Verstoord voedingsgedrag […]

Lees meer

Zwangeren onderschatten het belang van tanden

Periodontale ziekte lijkt gerelateerd te zijn aan vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Meestal kunnen periodontale ziektes behandeld of voorkómen worden. Women’s attitudes to and perceptions of […]

Lees meer

Alcoholconsumptie verhoogt kans op placentaloslating

Placentaloslating is verantwoordelijk voor een derde van alle perinatale sterfte, vooral door het negatieve effect op de zwangerschapsduur en foetale groei. Alcohol consumption during pregnancy […]

Lees meer

Lees meer

De stelling

De stelling in de afgelopen periode luidde: Aan alle zwangeren zou bij 41 weken zwangerschap een inleiding van de baring aangeboden moeten worden. Zelden waren […]

Lees meer

De stelling

De stelling in de afgelopen periode luidde: De begeleiding van verschillende baringshoudingen, dient opgenomen te worden in het vaardigheidsonderwijs en de stage van de opleiding […]

Lees meer

De stelling: vitamine D suppletie voor alle zwangere vrouwen?

De aanleiding voor de stelling is de evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D van de Gezondheidsraad, die op 26 september 2012 aan minister Schippers […]

Lees meer