Nieuwsbrief oktober 2015

Onlangs besteedden de media aandacht aan de toegenomen resistentie voor antibiotica. We zouden kritischer moeten kijken of antibiotica geven wel altijd nodig is. Dit onderzoek uit Brazilië sluit daarbij aan. De hypothese was dat door toepassing van de kangoeroemethode een reductie mogelijk is  van kolonisatie van de MRSA/MRSE- bacterie in het neusgat van neonaten.

Lees verder

Voorwoord

In september kwamen Europese onderzoekers uit Engeland, Noorwegen, Zweden, Italië, Duitsland en Slowakije op uitnodiging van Midwifery science/AVAG in Amsterdam bij elkaar voor een invitational conference over ‘Optimizing medical interventions in maternity and newborn care’. Een van deze dagen stond in het teken van cliëntparticipatie in de geboortezorg. Onderzoekers in de geboortezorg, ZonMw studenten en cliëntvertegenwoordigers van de Geboortebeweging/het Ouderschap, Zelfbewust Zwanger en de Moederraad Rijnmond waren aanwezig.

Hét voorbeeld van actieve cliëntparticipatie in de geboortezorg is Engeland. Gillian Fletcher van de Engelse National Childbirth Trust, deed met de aanwezigen een deel van haar Voices-training, die is ontwikkeld om de interactie tussen cliëntvertegenwoordigers en beleidsmakers te ondersteunen. Eén van haar vragen was bedoeld om ons te prikkelen: “Stel, als je gevraagd zou worden om de volgende dag de minister van Volksgezondheid te adviseren over de toekomst van de gezondheidszorg, hoe zou je je dan voelen?” Niet zeker van je deskundigheid, voorzichtig, je afvragend ‘ben ik de goede persoon om dit te doen’? Inderdaad, precies zó voelen cliëntvertegenwoordigers zich als zij gevraagd worden om deel te nemen aan een werkgroep richtlijnontwikkeling. Met andere woorden: om cliënten werkelijk te laten meedenken en adviseren, is méér nodig dan een welwillende uitnodiging om ‘aan te schuiven’.

Jacqueline Broerse, hoogleraar Public Engagement in Health Care and Life Sciences, had vervolgens een aantal goede adviezen op basis van ervaringen uit andere sectoren van de gezondheidszorg. Zo is de invloed van cliënten op de onderzoeksagenda voor de brandwondenzorg een best practise; cliënten hebben daar onderzoekthema’s op de agenda gezet waar onderzoekers tot dan toe in het geheel geen aandacht aan hadden besteed. Dit willen we voor de geboortezorg óók! Op de invitational conference hebben we gezamenlijk aan ZonMw geadviseerd om cliënten gedegen te betrekken bij het vervolgprogramma Zwangerschap en Geboorte.

En ook als Midwifery Research Network (MRNN) pakken we de handschoen op. We hebben cliëntvertegenwoordigers uitgenodigd om samen met ons de gezamenlijke onderzoeksagenda voor de midwifery onderzoeksgroepen op te stellen. We realiseren ons dat zij hiervoor niet de tijd hebben die onderzoekers wel hebben, dus dat wij ook daarvoor een oplossing moeten vinden. En op het Kennispoort congres 2016 zal een cliëntvertegenwoordiger een van de sprekers zijn.

Via deze wegen wint ons onderzoek nóg meer aan maatschappelijke relevantie

Gea Vermeulen
directeur Academie Verloskunde

Lastige keuzes bij ernstig bloedverlies in de derde fase

Giel van Stralen dook voor zijn promotieonderzoek diep in het…

Lees verder