Voorkombare risicofactoren voor perinatale sterfte

Flenady V, Koopmans L, Middleton P et al. Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2011;377:1331-1340Directe link naar […]

Lees meer

Instrument voor screening Nederlandse zwangeren op depressie

Bergink V, Kooistra L, Lambregtse-van den Berg et al. Validation of the Edinburgh Depression Scale during pregnancy. J Psychosom Res. 2011;70:385-389Directe link naar de samenvatting […]

Lees meer

Analytische klinische verhalen over zwangerschap en geboorte

Downe S. Beyond evidence-based medicine: complexity and stories of maternity care. J Eval Clin Pract. 2010;16:232-237Directe link naar de samenvatting in J Eval Clin Pract […]

Lees meer

Continue begeleiding door vrouw naast professional en partner

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ et al. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD003766.DOI: […]

Lees meer

Zwangeren vaccineren tegen kinkhoest

Gall SA, Myers J, Pichichero M. Maternal immunization with tetanus-diphteria-pertussis vaccine: effect on maternal and neonatal serum antibody levels. Am J Obstet Gynecol 2011;204:334.e1-5Directe link […]

Lees meer

Vitamine C en E voorkomen pre-eclampsie niet

Conde-Agudelo A, Romero R, Kusanovic JP et al. Supplementation with vitamins C and E during pregnancy for the prevention of preeclampsia and other adverse maternal […]

Lees meer

Vaginale bevalling voor tweelingen in achterhoofdsligging

Rossi AC, Mullin PM, Chmait RH. Neonatal outcomes of twins according to birth order, presentation and mode of delivery: a systematic review and meta-analysis. BJOG […]

Lees meer

Pleidooi: zwangere is wel of niet in partu

Reitsma W, Lammerink EAG, Zeeman GG. De diagnose van het baringsbegin: meer dan een definitiekwestie. Ned Tijdschr Geneesk. 2011;155:A2273Directe link naar het volledige artikel in […]

Lees meer

De stelling: Alle vrouwen hebben recht op continue ondersteuning tijdens de baring

De stelling in de afgelopen periode luidde: De latente fase bestaat niet. Josien de Boer, KNOV: “Het meerendeel (62%) is het niet eens met deze […]

Lees meer