Nieuwsbrief september 2015

De laatste decennia komt er steeds meer kritiek op de lineaire denkwijze van de positivistische ‘normale wetenschap’ die bewijskracht vooral baseert op experimenten in sterk gecontroleerde omstandigheden, zoals gerandomiseerde gecontroleerde studies. De resultaten hiervan zijn vaak onvoldoende toepasbaar in het ‘rommelige’ echte leven in de zorg en kunnen de zorgverleners frustreren.

Lees verder

Afgelopen weken stonden er een paar interessante berichten over onderzoek in de krant. In de Volkskrant van 27 augustus een reportage over onderzoek in de psychologie: “zo’n 60 procent van de studies levert wezenlijk andere uitkomsten op, dan de experimenten waarop ze zijn gebaseerd die worden herhaald met nieuwe proefpersonen”. Op de voorpagina van NRC Next een groot artikel over de thuisbevalling “Thuis bevallen is net zo veilig als in het ziekenhuis”. Een herhaling van het eerdere onderzoek in Utrecht, dat toen heel andere resultaten liet zien en aanleiding vormde tot (te snelle) meningen over de veiligheid van thuis bevallen leidde.

Betekent dit nu dat het doen van onderzoek zinloos is? Ik denk het niet. Door onderzoek hebben we inzicht gekregen in de desastreuse gevolgen van medicijnen als Softenon of DES. En weten we steeds beter hoe we een perineum laesie kunnen hechten zodat een vrouw zo weinig mogelijk klachten heeft. Zo kunnen we vrouwen beter voorlichten over de keuzes die zij en haar partner willen maken.

Wel laat het zien dat we kritisch moeten zijn. Onze complexe wereld waarin we leven laat zich niet zo maar vatten in één onderzoek. Er is meer nodig om zicht te krijgen op de werkelijkheid. Ik denk nog vaak terug aan het beeld dat professor Marc Keirse gebruikte in mijn eerste cursus over onderzoek. Hij vergeleek de werkelijkheid met een grote blokkendoos. Ieder onderzoek is een blokje in die werkelijkheid, soms een klein blokje, soms een groter blok en door onderzoeken opnieuw te doen, vullen we de blokkendoos en krijgen we meer zicht op de werkelijkheid. Onderzoek herhalen om te controleren of het klopt wat we hebben gevonden, geldt als de gouden standaard binnen de wetenschap. “Groter en nauwkeuriger” was het commentaar bij de nieuwe studie over de thuisbevalling. Groter geeft de mogelijkheid om betrouwbaarder te kijken naar meer aspecten van de werkelijkheid.

We leven in een complexe wereld. Die wereld veranderen we niet door alleen lineair te denken in oorzaak en gevolg. Verandering begint door pogingen om beter begrijpen, door tegenstellingen bij elkaar te brengen en te waarderen. Can we agree to disagree?

Hartelijke groet, Marianne Nieuwenhuijze
Lector Midwifery, Academie Verloskunde Maastricht ZUYD

Beweging lijkt effectief bij prenatale depressie

Prenatale depressie treft tien tot dertien procent van de zwangere…

Lees verder