Nieuwsbrief september 2016

In de meeste landen is de afgelopen decennia het percentage keizersnedes gestegen, maar in Nederland blijft het percentage relatief laag. De onderzoekers analyseerden de Nederlandse ontwikkelingen in het percentage keizersnedes in subgroepen vrouwen in de periode 2000 tot 2010. Dit om inzicht te krijgen in welke factoren in de Nederlandse geboortezorg de stabiliteit in het percentage keizersnedes verklaren.

Lees verder

voorwoord

Deze zomer was ik in IJsland voor een werkbezoek. Samen met o.a. een IJslandse collega werken wij aan een artikel waarin wij het onderwijs aan verloskundigen vergelijken. Dit bezoek was ook een mooie gelegenheid om me verder te verdiepen in de organisatie van IJslandse verloskunde. IJsland scoort goed op een aantal Peristat indicators: de perinatale sterfte en ook het sectio caesarea percentages behoren tot de laagste van Europa.

Natuurlijk is het in een aantal opzichten totaal anders dan andere Europese landen zoals Nederland. Met ongeveer 4500 bevallingen in een land 4x groter dan Nederland is afstand tot de zorg een belangrijk onderwerp. De meeste bevallingen vinden plaats in het Landspítali – het enige ziekenhuis van de hoofdstad, zo’n 70% van alle bevallingen. Verder zijn er kleine lokale ziekenhuizen. Ruim 2% van de vrouwen kiest voor een thuisbevalling, voornamelijk in Reykjavik. Dat is het hoogste percentage binnen de Scandinavische landen. De meeste vrouwen worden antenataal, nataal en postnataal begeleid door verloskundigen.

Ook in IJsland stijgt het aantal interventies en dat vraagt om aandacht. Momenteel wordt er door de verloskundigen van het Landspítali gewerkt met een feedback systeem op een aantal indicatoren. Maandelijks worden de percentages van o.a. sectio caesarea, vaginale kunstverlossingen, epidurale anesthesie, episiotomieën, 3e/4e graads rupturen zichtbaar gemaakt en besproken. Dit zijn grofmazige cijfers, maar ze geven wel een idee waar de zorg naar toegaat.

Mogelijk ook een idee voor Nederland?

Marianne Nieuwenhuijze, Lector Midwifery, Academie Verloskunde Maastricht , Zuyd

Richtlijn helpt om aantal keizersneden te beperken

In de Verenigde Staten is het aantal keizersneden vanaf de…

Lees verder

Centrale CTG-monitoring draagt niet bij aan betere uitkomsten

Veel ziekenhuizen gebruiken centrale foetale monitoring (CFM) van CTGs vanuit…

Lees verder

Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg: van intentie naar uitvoering

Op 7 juli vond op de AVM de startbijeenkomst plaats…

Lees verder

STEM-onderzoek van start!

Bij het lectoraat Midwifery Science van de Academie Verloskunde Maastricht…

Lees verder