NTOG 2019-6: p. 274: ‘Wat bevordert en wat belemmert stoppen met roken?’ Breunis LJ, De Kroon MLA, Laureij LT et al.

Wat bevordert en wat belemmert stoppen met roken? (NTOG #2019-6)

Gemiddeld rookt in Nederland 3,5% van de zwangere vrouwen, bij laagopgeleiden is dit drie keer zo veel. Roken tijdens de zwangerschap vergroot de kans op ernstige morbiditeit en mortaliteit. Desondanks ervaren veel verloskundige zorgverleners problemen in het bespreken van stoppen met roken rondom de zwangerschap.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de SAFER pregnancy studie werden twee focusgroepen georganiseerd. De eerste focusgroep was met vrouwen die rookten ondanks hun zwangerschap(swens) (n=5), de tweede focusgroep met vrouwen die waren gestopt met roken vanwege hun zwangerschap(swens) (n=4). Uit het focusgroeponderzoek kwam naar voren dat deze vrouwen veel schuldgevoel en schaamte ervaren en het tot weerwil leidt als zorgverleners aandringen op stoppen met roken.

Stoppen met roken blijkt, zowel uit de literatuur als uit dit focusgroeponderzoek, moeilijk. Zo is roken zeer verslavend, ook deels een ingesleten gewoonte en ervaren vrouwen nadelen aan stoppen met roken en voordelen aan doorroken. Voor  zorgverleners is het belangrijk zonder oordeel het gesprek in te gaan, open te staan voor de emoties bij de vrouw en samen een stopplan te maken.

Download Wat bevordert en wat belemmert stoppen met roken?

 

NTOG 2019-6: p. 278: ‘Rookvrije start voor ieder kind’ Been JV, Mulders AGMGJ, Van Rijn BB

Rookvrije start voor ieder kind (NTOG #2019-6)

Rookblootstelling tijdens de zwangerschap en in het jonge leven geeft een scala aan gezondheidsrisico’s. Kinderen hebben het recht op rookvrij opgroeien, maar zijn hierin van anderen afhankelijk. Effectief tabaksbeleid kan rookblootstelling en de negatieve gezondheidseffecten ervan terugdringen. Zo worden er na instelling van rookvrije omgevingen aantoonbaar minder kinderen te vroeg geboren of in het ziekenhuis opgenomen voor luchtwegproblemen.

Daarnaast hebben zorgverleners een belangrijke taak om (aanstaande) zwangere vrouwen, hun partners en jonge ouders te wijzen op de gevaren van roken voor het jonge leven. Stoppen met roken kan de risico’s voor het ongeboren kind normaliseren. Wij bespreken de verschillende mogelijkheden om (toekomstige) ouders hierin te ondersteunen en toe te leiden naar effectieve stoppen-met-rokenzorg. Samen kunnen we bijdragen aan een rookvrije start.

Download Rookvrije start voor ieder kind