Over SOV

De ontwikkeling van de Kennispoort Verloskunde is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV).

De SOV heeft tot doel om de onderlinge en externe belangen te behartigen van de Nederlandse opleidingen Verloskunde :

De onderlinge belangenbehartiging richt zich ondermeer op de samenwerking met betrekking tot de aanmelding en selectie van studenten. Dit is concreet zichtbaar op de gezamenlijke website www.verloskundige.info, waar potentiƫle studenten ondermeer informatie vinden over Open Dagen, de selectieprocedure en toelatingscriteria.

De externe belangenbehartiging richt zich met name op de gemeenschappelijke onderwijsbelangen in relatie tot de Rijksoverheid waaronder het ministerie van VWS en OCW, alsmede afgeleide projectgroepen zoals het MOBG en CBOG, organisaties zoals de KNOV, NVOG, LHV, het NIVEL en het capaciteitsorgaan, de HBO raad, VSNU en de IBG groep, internationale organen zoals de ICM [International confederation of Midwives], de WHO, Europese Gemeenschap en de Benelux.