Afbuigende foetale groei en intra-uteriene groeirestrictie (NTOG 2018 #6)

De Nederlandse praktijk en implicaties voor onderzoek

Intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) is een ernstige risicofactor voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Echter, de huidige methoden om antenataal IUGR correct te identificeren laten nog te wensen over.

Recente wetenschappelijke ontwikkelingen suggereren dat het bepalen van afbuigende foetale groei mogelijk bij kan dragen aan een accuratere diagnose van IUGR. Er wordt in het veld al veel diagnostiek op dit gebied uitgevoerd, alhoewel er nog geen eenduidige standaardprocedures beschikbaar zijn voor het bepalen van afbuigende foetale groei. Bovendien is het nog niet bekend of de recent ontwikkelde methoden om afbuigende foetale groei vast te stellen (ernstige) perinatale uitkomsten kunnen voorspellen. Tot dan bevelen we op basis van de Delphistudie van Verfaille et al. (2017) onder 56 nationale experts aan afbuigende foetale groei in de praktijk te definiëren als een afname van >20 percentielen van de AC op de Verburgcurve (2008) op basis van echo’s na 26 weken.

Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.