Bariatrische chirurgie: niet altijd win-win voor moeder en kind (NTOG 2017 #6)

Voorafgaand aan een zwangerschap

Voor een blijvende gewichtsreductie bij obesitas wordt steeds vaker gekozen voor bariatrische chirurgie. De helft van de bariatrische ingrepen wordt uitgevoerd bij vrouwen in de fertiele levensfase.

Complicaties –zoals een interne herniatie- van deze ingrepen kunnen zich tot jaren later voordoen. Gravidae met in de voorgeschiedenis een gastric bypass vormen een hoog risico populatie. Het risico op interne herniatie heeft een hogere incidentie in de zwangerschap en kan vergaande gevolgen hebben. Begeleiding van deze groep dient bij voorkeur in de tweede lijn plaats te vinden in samenwerking met een bariatrisch team. Het doel is door concentratie van kennis optimale zorg te bieden en complicaties vroegtijdig te herkennen en te behandelen.