Berucht, gevreesd en niet altijd herkend (NTOG #2019-2)

De groep-A-streptokok in het kraambed

De groep-A-streptokok (GAS) is een beruchte verwekker van een scala aan relatief onschuldige infecties. Echter in zeldzame gevallen kan een GAS leiden tot levensbedreigende ziektebeelden zoals een primaire peritonitis en het ‘streptokokken-toxische-shocksyndroom’.

In dit artikel presenteren wij een casus van een invasieve GAS-infectie bij een kraamvrouw en bespreken de resultaten van eerder gepubliceerde case reports over zwangerschap geassocieerde GAS-infecties. Vrouwen met een GAS-infectie postpartum kunnen zich met een grote variatie aan klachten presenteren, waardoor herkenning van een beginnende GAS-sepsis vaak moeilijk is. Vanwege het fulminante verloop en daarbij een hoge mortaliteit, is snelle diagnostiek en behandeling van essentieel belang. Bij een klinische verdenking op een GAS-infectie postpartum wordt aanbevolen direct te starten met vochttoediening en antibiotica om ernstige complicaties te voorkomen.