De physician assistant klinisch verloskundige in Nederland (NTOG 2018 #4)

De enige erkende masteropleiding voor klinisch verloskundigen

Ongeveer een derde van de verloskundigen in Nederland werkt als klinisch verloskundige. Er is op dit moment geen erkend specialistenregister van deze groep verloskundigen noch is helder omschreven wat hun taken zijn.

De enige NVAO-geaccrediteerde masteropleiding voor klinisch verloskundigen leidt op tot Physician Assistant klinisch verloskundige. In dit artikel wordt aan de hand van een mixed methode onderzoek uiteengezet wat de bijdrage van deze relatief nieuwe professional is binnen de (integrale) verloskundige zorg.

Hiervoor zijn 119 gespreksverslagen met gynaecologen en klinisch verloskundigen geanalyseerd en is een vragenlijst onderzoek gedaan onder 156 alumni van de MPA-KV opleiding. Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat de PA klinisch verloskundige binnen de integrale geboortezorg op meerdere niveau’s een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Dit betreft zowel de individuele zorg aan de patiënt, het werken binnen het klinische verloskundig team in het ziekenhuis en het werken binnen een VSV.