Een gewichtig besluit (NTOG 2017 #5)

Inleiden of afwachten bij verwachte macrosomie?

Deze PICO bestudeert de beschikbare literatuur betreffende de resultaten van inleiding bij verdenking foetale macrosomie voor de preventie van neonatale morbiditeit en de effecten op de modus partus.

Foetale macrosomie kan gepaard gaan met maternale en perinatale complicaties durante partu. Bij eerdere inleiding van de baring zouden schouderdystocie en clavicula fractuur bij macrosomie mogelijk kunnen worden voorkomen. Prenatale detectie van macrosomie blijkt echter vrij onbetrouwbaar. Desondanks besluiten zorgverlener en patiënte bij verdenking macrosomie vaak tot inleiding. Het inleiden bij verdenking van macrosomie lijkt meer gebaseerd te zijn op empirische ‘kennis’ of angst voor complicaties, dan op evidence based medicine.