Eén jaar perinatale audit hyperbilirubinemie in Noord-Nederland (NTOG #2019-2)

Wat komt er uit PAN-N?

Ondanks de implementatie van de Richtlijn Preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken, worden jaarlijks tientallen pasgeborenen opgenomen op afdelingen neonatologie van algemene ziekenhuizen en neonatale intensive-care-afdelingen.

Dit i.v.m. ernstige hyperbilirubinemie en zelfs kernicterus. Onduidelijk is waarom deze pasgeborenen (te) laat ontdekt worden. In dit artikel beschrijven wij de eerste audituitkomsten en verbeterpunten in de regio Noord-Nederland.