Embryonale gezondheid en virtuele realiteit (NTOG 2018 #3)

Een overzicht

Abnormale embryonale en placentaire groei en ontwikkeling zijn van invloed op het zwangerschapsverloop, de gezondheid van de pasgeborene en zelfs op de gezondheid van het kind en de volwassene.

De ontwikkeling van technieken binnen de echoscopie, zoals de transvaginale probe en driedimensionale (3D) echoscopie, hebben geleid tot meer gedetailleerde visualisatie de jonge zwangerschap.
Door het niet optimaal kunnen weergeven van de derde dimensie, omdat de echte diepteperceptie ontbreekt, wordt de derde dimensie niet ten volle benut. De introductie van virtuele realiteit (VR) techniek biedt mogelijkheden om onze kennis op het gebied van embryonale groei en ontwikkeling op een zeer gedetailleerde manier te verbeteren.
Naast optimalisering van de visualisatie, biedt VR verschillende functies om de lengte van embryonale structuren in detail te meten door gebruik te maken van “traditionele” en innovatieve biometrische meettechnieken. Complexe structuren, zoals het cerebellum, de navelstreng en de ledematen, kunnen nu betrouwbaar en accuraat worden gemeten. Omdat volumes semiautomatisch kunnen worden berekend, kan het volume van structuren zoals het embryo, dooierzak, vruchtzak, placenta en de hersenventrikels ook worden gemeten. Referentie curven zijn geconstrueerd voor de detectie van vroege abnormale embryonale groei en ontwikkeling. De technische ontwikkeling van een desktop 3D-VR-systeem maakt de inzetbaarheid voor klinische research en diagnostiek in de dagelijkse praktijk mogelijk.
Optimale bestudering van embryonale groei en ontwikkeling wordt in de evaluatie van embryonale gezondheid steeds belangrijker.