Gezamenlijke intakebespreking, betere uitkomsten? (NTOG 2018 #3)

Integrale geboortezorg

De obstetrische zorg in Nederland is verdeeld over verschillende zorglagen. Goede samenwerking tussen eerste, tweede en derde lijn is essentieel voor optimale obstetrische zorg en integrale zorg lijkt de toekomst.

In dit onderzoek is geanalyseerd of een gezamenlijke intakebespreking als uiting van integrale zorg effect heeft op de kwaliteit van zorg gemeten naar het aantal consultaties van de tweede lijn en moment en hoeveelheid overnames naar de tweede of derde lijn en obstetrische en neonatale uitkomsten.
In deze case-control-studie met 588 zwangeren bleek de gezamenlijke intakebespreking in zijn huidige vorm geen invloed te hebben op het aantal consultaties, het aantal en moment van overname van zorg en de obstetrische en neonatale uitkomsten. Voor landelijke invoering van integrale zorg initiatieven is gedegen onderzoek en evaluatie nodig met eenduidige, zowel kwantitatieve als kwalitatieve uitkomstmaten.