Gezondheid en zorg in cijfers – 2006

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert al 25 jaar gezondheidsenquêtes uit. De uitkomsten daarvan zijn voor de tweede keer op toegankelijke wijze samengebracht in het rapport ‘Gezondheid in cijfers 2006’.

Dr. O. van Hilten (projectleiding) en ir. A.M.H.M. Mares: beiden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) CBS
Het geeft inzicht in de ‘State of the Union’ van de Nederlandse gezondheidstoestand, leefstijl, zorggebruik en zorgaanbod.

Uit de onderzoeken blijkt ondermeer dat personen met een hoger inkomen, over het algemeen minder vaak in een ziekenhuis worden opgenomen. De enige groep die dwars tegen deze trend in gaat, zijn de zwangere vrouwen met een hoger inkomen. Het grootste deel (70 procent) van deze diagnosegroep betreft complicaties in de antenatale periode, circa 20 procent heeft betrekking op complicaties van de bevalling. De onderzoekers suggereren een samenhang met de effecten van uitstel van zwangerschap door vrouwen met een hoge sociaaleconomische status. Als gevolg hiervan zouden zij een frequenter beroep doen op zorg voor fertilisatie en zwangerschap.

Enkele andere opvallende resultaten die in deze publicatie worden gepresenteerd zijn:

  • De kosten van het ziekenhuiszorggebruik blijken veel evenwichtiger over de bevolking verdeeld te zijn als naar het gebruik in tien jaar gekeken wordt in plaats van in één jaar.
  • Hoe hoger het inkomen van personen, des te minder ziekenhuisopnamen. Dit geldt voor de meeste ziekten, bij zowel mannen als vrouwen. In 2004 blijken de verschillen in ziekenhuisopnamen naar inkomen voor het totaal van alle diagnosen niet veel anders te zijn dan in 1997.
  • Het gebruik van ouderenzorg groeit in de periode 1999–2004 sneller dan op grond van alleen de vergrijzing verwacht zou mogen worden.
  • De arbeidsproductiviteit in algemene ziekenhuizen is in de periode 1998–2002 gedaald, maar in 2003 en 2004 sterker gegroeid dan in de economie als geheel.

Type

Rapport(age)

Publicatie datum

01 December 06
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.