Incomplete blaaslediging postpartum: fysiologie of pathologie? (NTOG #2018-8)

Postpartum urineretentie (PUR), onderverdeeld in het absolute onvermogen om spontaan te kunnen plassen en incomplete blaaslediging, is een veelvoorkomend verschijnsel na een vaginale baring.

Onder andere epidurale analgesie, episiotomie en nullipariteit zijn significante risicofactoren. In de dagelijkse praktijk kan een Bladderscan® op een nietinvasieve manier gebruikt worden om het blaasresidu valide te bepalen.
Voor de behandeling van symptomatische urineretentie na een vaginale baring heeft intermitterend katheteriseren de voorkeur vanwege het relatief grote aantal vrouwen waarbij de spontane mictie snel normaliseert bij een hernieuwde mictiepoging en de mogelijk lagere kans op urineweginfecties.