Incomplete inversio uteri: een lastige diagnose (NTOG 2017 #6)

Inversio uteri is een zeldzame maar zeer ernstige obstetrische complicatie die kan leiden tot ernstige hypovolemische shock en maternale sterfte. In tegenstelling tot een complete inversio uteri is de diagnose incomplete inversio uteri moeilijk te herkennen.

Dit vanwege de subtiele afwijkingen bij lichamelijk onderzoek. Aanvullende diagnostiek in de vorm van transabdominale echografie is van grote waarde voor de bevestiging van de diagnose incomplete inversio uteri en moet daarom zo snel mogelijk worden verricht bij een onverklaarde en ernstige fluxus postpartum.