Intra-uteriene foetale botresten na APLA: een zeldzame complicatie? (NTOG 2017 #5)

Dit artikel beschrijft twee casus van achtergebleven foetale botresten die vergelijkbaar zijn met de recente publicatie in het NTOG (Zweers et al. 2016) waar werd opgeroepen om de in abortusklinieken opgetreden complicaties vanuit de tweede lijn aan de desbetreffende abortusklinieken terug te koppelen, zodat de gebrekkige registratie van deze complicaties kan worden verbeterd.

Dit roept de vraag op of het voorkomen van achtergebleven foetale botresten na APLA eigenlijk wel een zeldzaamheid is.