Intra-uteriene sterfte

Versie 1.0

Protocollen over de te verrichten diagnostiek na een intra-uteriene sterfte (IUVD) verschillen niet alleen per land, maar ook per kliniek. Ze zijn vaak zeer uitgebreid en ad hoc ontstaan.

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Het merendeel van de gebruikte diagnostiek om de oorzaak van een IUVD te achterhalen is nooit op evidence en/of doelmatigheid beoordeeld. Deze richtlijn behandelt welke diagnostiek ingezet kan worden om de doodsoorzaak vast te kunnen stellen.Het weten van de doodsoorzaak is van belang voor ouders in het proces van rouwverwerking, het geeft inzicht in waarom het kind is overleden, het is van belang voor het vaststellen van een eventueel herhalingsrisico en voor begeleiding van eventuele toekomstige zwangerschappen. Daarnaast stelt het ons in staat obstetrische zorg zowel landelijk als internationaal te vergelijken en geeft het inzicht in mogelijke preventie van doodgeboorte. Het verrichten van diagnostische testen is niet los te zien van de algemene opvang en begeleiding van ouders van een voor de geboorte overleden kind, de classificatie van de doodsoorzaak, de rol van de Perinatale Audit (http://www.perinataleaudit.nl/) en het advies voor de volgende zwangerschap.

Type

Richtlijn

Publicatie datum

21/09/2011