Moeder-kindconflict of arts-patiëntconflict? (NTOG 2017 #2)

Als vrouwen aanbevolen verloskundige zorg afwijzen

De afgelopen tijd is er discussie geweest in verloskundig Nederland over de mogelijkheid een gedwongen sectio te verrichten, na interventie van een rechter.

Ook is er al langer veel te doen omtrent vrouwen die aanbevolen zorg afwijzen en, bijvoorbeeld, met een medische indicatie thuis willen gaan bevallen. Bij beide situaties valt regelmatig de term moeder-kindconflict. In dit opiniestuk (inclusief commentaar en reactie hierop) bepleiten de auteurs dat het hier geen moeder kindconflict betreft, maar een ‘gewoon’ arts-patiëntconflict.