Naleving SOP-remifentanil in Nederland (NTOG 2018 #6)

Standard Operating Procedure Remifentanil Patient-controlled Analgesia

Doel van dit onderzoek was het inventariseren van de wijze waarop de SOP-remifentanil-PCA in de dagelijkse praktijk in Nederland gevolgd wordt. Daartoe werd een kwantitatief observationeel onderzoek uitgevoerd.

In 82 ziekenhuizen in Nederland werd een vragenlijst afgenomen waarbij de SOP als leidraad werd gebruikt. Tussen januari en oktober 2017 werd het onderzoek uitgevoerd. Er was een respons van 100%. Gevonden werd dat de Standard Operating Procedure Remifentanil Patient-controlled Analgesia niet strikt werd nageleefd in Nederland. De voornaamste punten die niet werden nageleefd betroffen scholing van het personeel, de counseling omtrent het gebruik van remifentanil bij zwangeren, de indicatiestelling voor het gebruik waarbij er veelal een vrije keuze was voor de patiënt, de manier van toediening waarbij een verhoging of verlaging van de bolus mogelijk moest zijn of consistent diende te gebeuren, en de duur van de observatie en monitoring van de patiënt na de start van de remifentanil.