NIVEL peiling 2012: Cijfers uit de registratie van verloskundigen

Nederland telt 2.692 werkzame verloskundigen (incl. waarneemsters). Van hen is 1,6% man. De meerderheid (51%) van de verloskundigen werkt in een eigen praktijk/maatschap. Ca.

L. Hingstman D.T.P. van Hassel R.J. Kenens NIVEL
28% werkt klinisch.
 • In 2011 hebben 68 verloskundigen zich in een eigen praktijk/maatschap gevestigd en 6 zijn er in loondienst van een gezondheidscentra of een vergelijkbare instelling/stichting gaan werken; 75 verloskundigen hebben de praktijk neergelegd.
 • Het aantal zelfstandig gevestigde verloskundigen is in 2011 met 1 afgenomen.
 • Van degenen die zich in 2011 vestigden, is 74% begonnen in een groepspraktijk.
 • Van de verloskundigen is 63% jonger dan 40 jaar en 8% 55 jaar of ouder.
 • Van de eerstelijnsverloskundigen werkt 5% in een solo- en 14% in een duopraktijk. Van de verloskundigen die in een groepspraktijk werken (81%), is 30% in een praktijk met drie, 31% in een praktijk met vier en 39% in een praktijk met vijf of meer verloskundigen werkzaam.
 • Van de verloskundigen werkt 54% parttime. Per week besteden zelfstandig gevestigde verloskundigen ca. 9,8 uur aan spreekuren en 51,6 uur aan beschikbaarheidsdiensten.
 • Nederland telt 511 verloskundigenpraktijken. Hiervan is 16% een solo-, 22% een duo- en 61% een groepspraktijk.
 • Het aantal vrouwen in de leeftijd van 15 t/m 39 jaar per eerstelijnsverloskundige bedraagt 1.586. De dichtheid is het laagst in de plattelandsgebieden (2.110), met name in de provincies Zeeland (2.383) en Groningen (1.941).
 • In 2011 hebben 141 verloskundigen hun opleiding voltooid en hebben er 10 een gelijkstelling gekregen.
 • Van de in 2011 afgestudeerden werkt 84% als verloskundige; 6% is werkzaam in een eigen praktijk/maatschap.
 • Er zijn minimaal 89 afgestudeerde verloskundigen op zoek naar een (andere) baan binnen de verloskunde. Van hen wil 64% zich zelfstandig vestigen; 10% wil als waarneemster werken
 • Type

  Rapport(age)

  Publicatie datum

  01 January 13