Jaarverslag 2012. Onderzoeksconsortium voor verloskunde, voortplantingsgeneeskunde en gynaecology

Jaarverslag 2012

Het aantal studies bleef gelijk, net als het aantal deelnemende ziekenhuizen, maar toch is de inclusie in 2012 bijna verdubbeld ten opzichte van 2011.

Een resultaat waar we heel blij mee zijn. Niet omdat we dwepen met grote getallen, maar omdat iedere vrouw die zich voor een studie wil laten randomiseren een stap is op de weg naar het vinden van de beste behandeling voor haar aandoening.

Terugkijkend op onze afgeronde studies, die de praktijk binnen en buiten Nederland veranderd hebben (Bedrust, BMJ 2009; HYPITAT, The Lancet 2009; ALIFE, NEJM 2010, IUPC, NEJM 2010; PROBAAT, The Lancet 2011; APOSTEL II, JAMA 2013), zien we dat de resultaten van ons werk zeer relevant zijn in het streven patiënten zo effectief mogelijk te behandelen, hen daarbij zo min mogelijk te belasten of schade toe te brengen, en dit te doen zonder dat er onnodig veel geld wordt besteed.

Binnenkort verwachten we de publicatie van de ProTWIN trial, waarin bleek dat gebruik van een pessarium bij vrouwen die zwanger zijn van een tweeling en een korte baarmoederhals hebben het risico op vroeggeboorte significant reduceert. Invoering van deze interventie zal naar verwachting alleen al in Nederland bij ongeveer 150 kinderen voorkómen dat ze als gevolg van een te vroege geboorte overlijden. Als alle 20 deelnemende ziekenhuizen met het zelfde tempo hadden geïncludeerd als het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam (gemiddeld 10 inclusies per 3 maanden) zou deze studie meer dan een jaar eerder klaar zijn geweest en zouden de resultaten navenant eerder beschikbaar zijn gekomen. 150 kinderen per jaar, alleen al in Nederland.

En dat is waarom wij zo blij worden van hoge inclusiecijfers.

In dit jaarverslag gaat het niet alleen over inclusie, maar ook zullen wij u informeren over onze inspanningen in het voorbije jaar, vermelden welke projecten zijn gestart of afgerond, van welke studies publicaties zijn verschenen en waar voordrachten zijn gehouden.

Type

Rapport(age)

Publicatie datum

01 January 13