Ontwikkeling van een CQ-index voor de kraamzorg

Ervaringen van kraamvrouwen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een meetinstrument dat de kwaliteit van kraamzorg (voorbereidend gesprek, de partusassistentie en zorg tijdens het kraambed) in kaart brengt vanuit het perspectief van de patiënt: de CQ- index Kraamzorg.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het NIVEL (in samenwerking met Zichtbare Zorg) met een subsidie van ZonMw (Projectnummer: 49300032). De projectgroep Zichtbare Zorg Kraamzorg fungeerde voor dit onderzoek als begeleidingscommissie en bestond uit vertegenwoordigers van Zichtbare Zorg, Zorgverzekeraars Nederland (via Stichting Miletus), het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ), patiëntenorganisaties (NPCF) en zorgaanbieders (kraamverzorgenden, vertegenwoordigers van kraamzorgorganisaties). In samenwerking met de begeleidende werkgroep is overeenstemming bereikt over de inhoud van het meetinstrument.

Type

Rapport(age)

Publicatie datum

01 January 11
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.