Optimalisatie van zorg bij miskraam (NTOG 2017 #4)

Richtlijn onontbeerlijk

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende behandelopties voor vrouwen met een miskraam en wordt de behoefte aan een landelijke richtlijn over dit onderwerp onderschreven.

Een miskraam in het eerste trimester is de meest voorkomende complicatie in de zwangerschap. Voorheen kregen vrouwen vaak de keuze tussen afwachtend beleid of curettage, maar de laatste decennia is het gebruik van misoprostol in de behandeling van een miskraam sterk gegroeid.

Recent is de standaard van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) herzien: hierin wordt afwachtend beleid gepropageerd. Wanneer een vrouw een behandeling wenst, kan zij doorverwezen worden naar de tweede lijn. Er is nog geen plaats voor medicamenteuze behandeling met misoprostol in de eerste lijn.
De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) maakte met het NHG landelijke afspraken over de begeleiding en verwijzing van vrouwen met een miskraam. In deze overeenkomst wordt medicamenteuze therapie kort benoemd maar niet uitgewerkt. Een richtlijn van de NVOG of een multidisciplinaire richtlijn met inbreng van zowel eerste- als tweedelijnshulpverleners ontbreekt vooralsnog.