Ouder zwanger, eerder inleiden? (NTOG 2018 #2)

Screening op vasa praevia en placenta accreta

Het is bekend dat vanaf 41 weken zwangerschapsduur het risico van perinatale sterfte toeneemt (Smith AJOG 2001). Dit komt onder andere door relatieve placenta-insufficiëntie: de placenta wordt ‘te oud’.

Daarom worden er intensievere controles gedaan vanaf AD 41 en wordt gestreefd naar baring bij uiterlijk 42 weken. Daarnaast is bekend dat het risico van perinatale sterfte nog hoger is bij oudere zwangeren en bij primiparae (Huang, CMJA 2008). Zou deze groep vrouwen daarom niet eerder dan 41 weken moeten worden ingeleid?

Deze vraag is onderzocht in een grote Engelse cohort-studie waarin ruim 77.000 primiparae van 35 jaar of ouder werden geïncludeerd (Knight, PLos 2018).